På hjul - en roadtrip om videregående opplæring i Innlandet - Innlandet fylkeskommune

På hjul - en roadtrip om videregående opplæring i Innlandet

Vi har laget film for å nå alle elever på 9. og 10. trinn.

Programlederne Kristoffer Arneberg Novak og Sara Daae har reist rundt i Innlandet for å gi ungdomsskoleelever et innblikk i alle valgmulighetene de har når de skal velge videregående utdanning.  - Klikk for stort bildeProgramlederne Kristoffer Arneberg Novak og Sara Daae har reist rundt i Innlandet for å gi ungdomsskoleelever et innblikk i alle valgmulighetene de har når de skal velge videregående utdanning. Innlandet fylkeskommune Innlandet fylkeskommune har sammen med Ferskvann reklamebyrå laget en film om videregående opplæring i Innlandet.

Gå til innlandetfylke.no/pahjul

– Målet med filmen er å inspirere ungdomsskoleelevene til å utforske alle de mulighetene som finnes, sier prosjektlederne Kristine Winjevoll og Kristin Flesjø.

For det er et vel av muligheter i fylket vårt, og begge er opptatt av at elevene skal få vite om tilbud de kanskje ikke har tenkt på selv.  

Håper å inspirere

Vanligvis reiser elevene i niende og tiende klasse på besøk og utprøving ved ulike videregående skoler for å bli mer kjent med de ulike utdanningstilbudene. På grunn av koronapandemien ble det ikke noe av dette verken i vår eller nå i høst. 

– Da dette ble avlyst i vår, satte vi oss ned for å finne alternative måter å nå ungdommene på, forteller Winjevoll. Valget falt på filmmediet. I høst har programlederne reist rundt og snakket med unge folk som presenterer hvert sitt utdanningsområde.  

– Filmen kan ikke erstatte disse viktige besøkene og møteplassene, men vi håper at elevene, sammen med lærerne, rådgiverne og foreldrene, blir interessert i å finne ut mer om mulighetene som finnes, sier Flesjø.

Finansieres av koronamidler

Fylkeskommunen har brukt 250 000 kroner på prosjektet. Pengene har fylkeskommunen fått som ekstra koronamidler til karriereveiledning. Nå skal filmen distribueres via karrieresentrene til alle ungdomskolene i Innlandet.

Prosjektlederne håper skolene vil bruke filmen som et supplement til det daglige informasjonsarbeidet skolene gjør. Innlandet fylkeskommune har også utarbeidet et pedagogisk tilleggsmateriale knyttet til hvert kapittel i filmen. Dette blir også sendt ut til ungdomsskolene slik at de kan bruke det når de jobber med faget utdanningsvalg.  

Til toppen