Omorganisering av voksnes læring på høring - Innlandet fylkeskommune

Omorganisering av voksnes læring på høring

Harmonisering av tjenestetilbud og organisering av voksnes læring er på høring til 28. april.

Illustrasjon høring - Klikk for stort bildeIllustrasjon høringDet har nå blitt lagt ut høringsnotat om harmonisering av voksnes læring i Innlandet. 

Fylkeskommunedirektøren oppfordrer alle interessenter og samarbeidspartnere om å komme med innspill til dokumentet. 

Vi ønsker tilbakemelding på

  • Hvilken modell ivaretar best voksnes læring i Innlandet og fylkeskommunens utvidede rolle som kompetansepolitisk aktør?
  • Hva er sentrale faktorer som må vektlegges når det gjelder tjenestetilbudet innenfor voksnes læring?
  • Hva er viktig når det gjelder organisering av tilbudet til voksne, og hvordan skape best mulig samhandling mellom fylkeskommunen, kommunene og andre kompetanseaktører?

Høringsdokument

Her finner du høringsnotatet og mer informasjon

Høringsfrist

Fristen for innspill er satt til 28. april 2021.

Til toppen