Øker tilbudet om Vg3 påbygging - Innlandet fylkeskommune

Øker tilbudet om Vg3 påbygging

Har du kun søkt læreplass i bedrift, kan du nå i tillegg søke om plass på Vg3 påbygging selv om fristen har gått ut.

Innlandet fylkeskommune øker tilbudet om Vg3 påbygging og utvider søknadsfristen for dem som kun har søkt læreplass i bedrift. - Klikk for stort bildeInnlandet fylkeskommune øker tilbudet om Vg3 påbygging og utvider søknadsfristen for dem som kun har søkt læreplass i bedrift. Mostphotos På grunn av koronapandemien er mange læreplassbedrifter utsatt for store utfordringer. Dette bidrar til usikkerhet når det gjelder inntaket av søkere til læreplass.

Fylkeskommunen håper fortsatt at situasjonen bedrer seg og at bedriftene i økende grad tar inn lærlinger over sommeren.

I de tilfellene det ikke er tilgang på nok læreplasser i et fag, har fylkeskommunen ansvar for å oppfylle rettighetene til søker ved å gi tilbud om alternativt Vg3 i skole innenfor aktuelt fagområde. Du får mulighet til å gå opp til fagprøve etter fullført alternativt Vg3 i skole.

Vg3 påbygging

Har du fullført og bestått Vg1 og Vg2 innenfor et yrkesfaglig opplæringsløp, er du også kvalifisert til å søke Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Dette er i første rekke et aktuelt tilbud for dem som ser for seg videre studier etter fullført videregående opplæring.

Hvis du imidlertid kun har søkt læreplass i bedrift, men likevel kunne tenke deg å sette opp Vg3 påbygging til generell studiekompetanse som et lavere alternativ på søknaden, vil Innlandet fylkeskommune som et unntak i år gi mulighet til dette.

Slik gjør du

Send e-post til inntak@innlandetfylke.no innen 5. juni 2020 og oppgi at du ønsker å sette opp Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Du må også oppgi aktuell(e) skole(r).

Til toppen