Nyheter Opplæring - Innlandet fylkeskommune

1005 søkere fått tilbud om skoleplass eller plass på høyere ønske etter andreinntaket i Innlandet fylkeskommune.

Smittesituasjonen er på gult nivå ved skolestart. Det betyr blant annet  at hele skoleklasser kan være samlet.

Gitt dagens smittesituasjon så skal alle elever på de videregående skolene få et fulltidstilbud på skolen til høsten med ordinære skoledager. Men det vil være noen individuelle og lokale tilpasninger.

Illustrasjonsbilde PC

Du mister tilgangen til læringsplattformen og Office 365 når du ikke lenger er elev.

Illustrasjonsbilde sommerskole

Innlandet fylkeskommune arrangerer sommerskole på Lillehammer og Storhamar vgs. 22. juni –3. juli 2020. 

Fagskolen Innlandet Gjørvik

Regjeringen oppretter 1500 nye studieplasser ved fagskoler over hele landet. Fagskolen Innlandet får 115 nye plasser.

Lærlinger på Moelven Industrier

Nesten 1700 unge jenter og gutter er nå på jakt etter læreplass i Innlandet.

Illustrasjon vitnemål

Du har rett til å klage på karakterer, og fristen for å klage er 10 dager. 

Utvalg for utdanning går imot fylkesrådmannens innstilling og ønsker å etablere en landslinje for storvilt på Solør videregående skole.

Innlandet fylkeskommune øker tilbudet om Vg3 påbygging og utvider søknadsfristen for dem som kun har søkt læreplass i bedrift.

Har du kun søkt læreplass i bedrift, kan du nå i tillegg søke om plass på Vg3 påbygging selv om fristen har gått ut.

Persondata kan være på avveier etter sikkerhetsbrudd hos en av fylkeskommunens leverandører.

Personopplysninger til elever og lærere i fylkeskommunen kan ha kommet på avveier. Dette skyldes et sikkerhetsbrudd hos en av fylkeskommunens leverandører.

Til toppen