6,3 millioner kroner til kompetanseheving i distriktene - Innlandet fylkeskommune

6,3 millioner kroner til kompetanseheving i distriktene

Små bedrifter i Midt- og Nord-Gudbrandsdal, Kongsvinger- og Fjellregionen skal få tilbud om å øke kompetansen gjennom ordningen Kompetansepiloter.

I kompetansepilotprosjektet har Innlandet valgt å satse på bedrifter innenfor treindustrien. Det inkluderer alt fra skogdrift til ferdige hus. - Klikk for stort bildeI kompetansepilotprosjektet har Innlandet valgt å satse på bedrifter innenfor treindustrien. Det inkluderer alt fra skogdrift til ferdige hus. Mostphotos Kompetanse- og tannhelsesjef i Innlandet, Tore Gregersen, mener dette er en målrettet satsing.

- Tilgang på kompetent arbeidskraft er en forutsetning for vekst og verdiskaping. I distriktene, hvor arbeidsmarkedene gjerne er små og avstanden til utdanningstilbyderne ofte er lang, kan det være vanskelig både for innbyggere og næringsliv å få tilgang til relevant etter- og videreutdanning, sier han.

Også leder av utvalg for næring, Per-Gunnar Sveen (Ap), er opptatt av et godt samspill mellom bedriftene og utdanningsinstitusjonene.

- Koblingen mellom næring og utdanning står sentralt i denne satsingen, og samarbeidet med bedriftene er viktig for å lykkes, sier han.

Kompetansepiloter

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som finansierer ordningen kalt Kompetansepiloter.

Gjennom ordningen har departementet bevilget 4,4 millioner kroner over en treårsperiode. Innlandet fylkeskommune bidrar med 1,882 millioner kroner. Til sammen blir det nesten 6,3 millioner kroner.

Kartlegge behov

Innlandet fylkeskommune har i sin søknad til departementet prioritert Midt- og Nord-Gudbrandsdal, Fjellregionen og Kongsvingerregionen, der treindustri står sentralt.

Per-Gunnar Sveen - Klikk for stort bildePer-Gunnar Sveen Kirsti Hovde / Innlandet fylkeskommune I prosjektene skal det kartlegges hvilke behov små bedrifter i disse distriktene har for kompetanseutviklende tiltak. Deretter blir de koblet på relevante etter- og videreutdanningstilbud. Dette kan for eksempel være tilbud på videregående skole, Fagskolen Innlandet eller Høgskolen i Innlandet.

Målet er at små bedrifter i disse regionene skal ha tilgang på den arbeidskraften de trenger og at de kan oppdatere og videreutvikle kompetansen i bedriften.

- Kompetansepiloten gir både den enkelte muligheter til ny kompetanse og bedrifter bedre forutsetning for å lykkes framover, sier Per-Gunnar Sveen.

Treindustri

Fylkeskommunen valgte å satse på bedrifter innenfor den tre-mekaniske næringskjeden i dette prosjektet. Det inkluderer alt fra skogdrift til ferdige hus. Dette valget bygger både på mål i Innlandstrategien, regional plan for kompetanse og ikke minst at Innlandet har en egen strategi for bioøkonomi.

- Treindustrien er en viktig del i realisering av det grønne skifte for Innlandet og er derfor også prioritert i denne ordningen, sier Per-Gunnar Sveen.

Samarbeidspartnere

Innlandet fylkeskommune samarbeider med Tretorget og Norwegian Wood Cluster om gjennomføringen av prosjektet.

Tore Gregersen - Klikk for stort bildeTore Gregersen Kirsti Hovde / Innlandet fylkeskommune Karrieresentrene og sentrene for voksnes læring blir også viktige. De har et nettverk innenfor de ulike bransjene og har mye kunnskap om sine regioner. Fylkeskommunen skal bygge opp møteplasser for bransjen i tilknytning til disse sentrene.

Gjenbruksverdi

Metodikken som blir utviklet for å kartlegge behov kan også brukes på andre bransjer ved senere anledninger.

- Hovedpoenget med kompetansepilotordningen er nettopp at vi skal utvikle en fremtidsrettet metodikk for regional samordning på kompetansefeltet. Ved å koble utvalgte næringers behov for kompetanse med lokale og regionale etter- og videreutdanningstilbud vinner vi erfaringer som senere kan spres til flere bransjer. Og gjerne også til nye næringer som ønsker å etablere seg i fylket, sier Tore Gregersen.

Til toppen