Nyheter Opplæring - Innlandet fylkeskommune
Illustrasjonsbilde PC

Du mister tilgangen til læringsplattformen og Office 365 når du ikke lenger er elev.

Illustrasjonsbilde sommerskole

Innlandet fylkeskommune arrangerer sommerskole på Lillehammer og Storhamar vgs. 22. juni –3. juli 2020. 

Fagskolen Innlandet Gjørvik

Regjeringen oppretter 1500 nye studieplasser ved fagskoler over hele landet. Fagskolen Innlandet får 115 nye plasser.

Lærlinger på Moelven Industrier

Nesten 1700 unge jenter og gutter er nå på jakt etter læreplass i Innlandet.

Illustrasjon vitnemål

Du har rett til å klage på karakterer, og fristen for å klage er 10 dager. 

Utvalg for utdanning går imot fylkesrådmannens innstilling og ønsker å etablere en landslinje for storvilt på Solør videregående skole.

Innlandet fylkeskommune øker tilbudet om Vg3 påbygging og utvider søknadsfristen for dem som kun har søkt læreplass i bedrift.

Har du kun søkt læreplass i bedrift, kan du nå i tillegg søke om plass på Vg3 påbygging selv om fristen har gått ut.

Persondata kan være på avveier etter sikkerhetsbrudd hos en av fylkeskommunens leverandører.

Personopplysninger til elever og lærere i fylkeskommunen kan ha kommet på avveier. Dette skyldes et sikkerhetsbrudd hos en av fylkeskommunens leverandører.

Nå kan klasserommene igjen fylles med elever, innenfor oppdaterte regler om smittevern.

De videregående skolene kan åpne opp igjen i løpet av neste uke, de første allerede førstkommende mandag.

Illustrasjon av skilt

Mange av oss må tenke nytt om jobb og karriere. Trenger du hjelp og råd?

Til toppen