Nyheter Opplæring - Innlandet fylkeskommune

Fristen for å melde deg opp til eksamen for privatister, lærlinger og praksiskandidater er 1. februar. 

Illustrasjonsbilde fra kombinasjonsklassen  ved Lillehammer vgs 2017

Den nye loven er den største og viktigste endringen i integreringspolitikken på 20 år.

Jente holder bøker og nettbrett

Fristen er 1. februar blant annet for deg som skal søke skoleplass etter individuell behandling.

To elever ved hver sin pc

Innlandet fylkeskommune står sammen med CyberLand og NorSIS om gratis opplæring til alle landets skoler gjennom Skoleprosjektet.

Et tett samarbeid mellom NAV og fylkeskommunen vil bidra til bedre samordning av ressursene, slik at flere gjennomfører utdanning og får en varig tilknytning til arbeidslivet, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

NAV Innlandet og Innlandet fylkeskommune har inngått en fireårig avtale for å få flere i arbeid eller i utdanning.

Kulturdepartementet har bevilget midlene til Hamar kommune. Fylkeskommunen har tidligere gått inn med 2,5 millioner i prosjektet.

Mer enn 80 prosent av nyutdannede fagarbeidere i Innlandet fikk jobb i 2018 og 2019. Bildet viser elever på Bygg- og anleggsteknikk ved Nord-Gudbrandsdal vgs avdeling Lom.

84,4 prosent av dem som besto fag- eller svenneprøven i Innlandet i 2018 og 2019, var i arbeid i november året etter.

Kompetanse- og tannhelsesjef Tore Gregersen

Innlandet ligger høyest i landet på skolebidraget for studieforberedende og på tredjeplass for yrkesfaglige utdanningsprogram.

Innlandet fylkesting vedtok onsdag en tilbudsstruktur for videregående opplæring for skoleåret 2021/2022 på samme nivå som for inneværende skoleår.

Juleferien blir slik den er planlagt i skoleruta, og blir ikke endret som følge av koronasituasjonen.

Til toppen