Mobbeombud for barnehage og grunnskole - Innlandet fylkeskommune

Mobbeombud for barnehage og grunnskole

Mobbeombudet bistår deg som ønsker hjelp eller veiledning i en mobbesak fra barnehagen og gjennom grunnskolen.

Mobbeombudet i Innlandet heter Eva Bueie Nygård.

Mobbeombudets oppgaver

  • Støtte og veilede barn, elever og foresatte i mobbesaker
  • Iverksette tiltak for å stoppe mobbing
  • Skape dialog og oppfølging, også etter at saker er håndtert
  • Gi informasjon og opplæring til barn, elever, foresatte og ansatte i barnehage og skole (forebygging)
  • Samarbeide med barn og unge, samt aktører som arbeider med barn og ungdom på ulike nivå (for eksempel elevråd, ungdomsråd, kommuner, barnehage- og skoleeiere, PPT, skolehelsetjeneste, politiet og frivillige organisasjoner)

Ombudet samarbeider med elev- og lærlingombudet om skolemiljø i videregående skole.

Hvem kan kontakte mobbeombudet?

Alle som ønsker hjelp eller veiledning angående mobbing eller knyttet til mobbesak, kan kontakte mobbeombudet.

Det kan være elever eller foresatte, men også lærere, rådgivere og skoleledere.

Mobbeombudet taler barnas og elevenes sak.

Mobbeombudet har taushetsplikt.

Kontakt mobbeombudet på e-post: eva.bueie.nygard@innlandetfylke.no eller
mobil: 404 08 611.

Til toppen