Oppfølgingstjenesten (OT)

Er du uten jobb eller skoleplass? Oppfølgingstjenesten kan hjelpe deg. Vi er til stede på alle de videregående skolene i Innlandet.

Hjelper deg å fullføre

Oppfølgingstjenesten arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring (ungdom til og med 21 år), og er behjelpelig med å formidle tilbud om opplæring eller arbeid. 

Opplæringen og tiltak skal så langt som mulig føre fram til formell kompetanse.

Oppfølgingstjenesten skal hjelpe deg hvis du:

  • ikke har søkt eller tatt imot opplæringsplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • har mistet opplæringsretten din som følge av bortvisning eller heving av lærekontrakten

Tilbudene varierer fra kommune til kommune. Oppfølgingstjenesten samarbeider med kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom.

Til toppen