Klage på eksamen og karakterer - Innlandet fylkeskommune

Klage på eksamen og karakterer

Illustrasjon vitnemål - Klikk for stort bilde

Du har rett til å klage på karakterer, og fristen for å klage er 10 dager. 

Du har som elev, privatist, lærling og lærekandidat mulighet til å klage på alle karakterer på vitnemålet ditt.

Foreldre/foresatte kan klage på dine vegne fram til du fyller 18 år
(jf. opplæringsloven § 5-2).

Til toppen