Ruteløyve - Innlandet fylkeskommune

Ruteløyve

Ruteløyve betyr en tidsbegrenset konsesjon for å drive med persontrafikk i rute på bestemte strekninger eller områder.

Et løyve gir rett til å drive transport mot betaling og er en godkjenning fra myndighetene på at man oppfyller kravene til å drive transportvirksomhet i en eller annen form.

Ruteløyve betyr tidsbegrenset konsesjon for bestemte strekninger eller områder. Motorvogner i rutetransport må i tillegg til ruteløyve også ha turvognløyve.

Innlandet fylkeskommune er løyvemyndighet

Innlandet fylkeskommune er løyvemyndighet for persontransport i rute med motorvogn eller fartøy innenfor Innlandet fylke.

Vurderer behovet før løyvet blir utstedt

Ruteløyve er behovsprøvd. Det vil si at fylkeskommunen vurderer behovet før løyvet eventuelt blir utstedt. Fylkeskommunen avgjør hvilke vilkår som skal gjelde for tildelingen av nye løyver.

Det er ikke utarbeidet søknadsskjema for ruteløyver.

Mer informasjon

Til toppen