Tilrettelagt transport (TT-kort) - Innlandet fylkeskommune

Tilrettelagt transport (TT-kort)

Tilrettelagt transport (TT) er et transporttilbud for personer i Innlandet som på grunn av forflytningshemminger ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet.

Det er vedtatt en felles TT-ordning for Innlandet fylkeskommune. Den vedtatte forskriften trådte i kraft 1. januar 2020.

Mer informasjon om ordningen finner du i:

Søk om TT-kort

TT-ordningen administreres av Innlandet fylkeskommune. Søknader behandles av den fylkeskommunale TT-nemnda. 

Du kan laste ned skjemaet som word eller pdf:

Word: Søknad om TT-kort (DOCX, 161 kB)

PDF: Søknad om TT-kort (PDF, 254 kB)

Søknaden sendes til:

Innlandet fylkeskommune, Seksjon kollektivtransport
Kundesenteret v/ TT-nemnda
Gruvvegen 78
2580 Folldal

Kontakt oss hvis du lurer på noe

Har du spørsmål om TT-ordningen, så kontakt Innlandstrafikk sitt kundesenter:

Noen hovedmomenter i ordningen

 • Transporttilbudet er for personer som er varig forflytningshemmet. Ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig.
 • Hver enkelt TT-bruker blir tildeles et TT-grunnbeløp, som kalles 1T. For 2021 er 1T satt til 4000 kroner.
 • TT-brukere som bor mer enn 20 kilometer fra kommunesenteret (definert som rådhus/kommunehus), får tillegg etter følgende fordeling:
  Tillegg for TT-brukere etter avstand fra kommunesenter
  Avstand fra kommunesenteret Tillegg
  20–29,9 km ½ T
  30–39,9 km ¾ T
  40–49,9 km 1 T
  50 km eller mer 1 ¼ T
 • TT-brukere som må transporteres i rullestol, får et årlig tillegg tilsvarende ¼ T. Rullestolbrukere som kan gå eller sette seg inn i drosjen/transportmiddelet selv, får ikke rullestoltillegg.
 • Tildeling skjer ved starten av året og gjelder i ett kalenderår. Nye tildelinger i løpet av kalenderåret beregnes forholdsvis.
 • Alder har ingen betydning for beløpets størrelse.
 • Søkeren må være registrert som bosatt i Innlandet fylke i folkeregisteret.

Bestilling og betaling av turer

 • Du kan bestille turer direkte fra godkjente transportører. Det er ingen egenandel.
 • TT-kortet kan brukes i hele Norge der transportøren godtar TT-kortet som betaling.
Til toppen