Omprioriterer midler brukt til skolesekker - Innlandet fylkeskommune

Omprioriterer midler brukt til skolesekker

Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) vil fra 2021 ikke dele ut skolesekker til førsteklassinger. Utvalget vil i stedet bruke pengene til andre trafikksikkerhetstiltak.

Skolesekk - Klikk for stort bilde Innlandet fylkeskommune FTU i Innlandet ble opprettet ved nyttår i forbindelse med at Hedmark og Oppland ble slått sammen til Innlandet. Utvalget er en videreføring av tilsvarende utvalg i de to sammenslåtte fylkene.

- Trafikksikkerhetsutvalgene i Hedmark og Oppland hadde noen felles tiltak, men det var også tiltak som kun ble gjennomført i et av fylkene. Vi har derfor hatt en gjennomgang av ulike tiltak som ble gjennomført slik at vi etter hvert har felles tiltak for hele Innlandet, sier Sjur Strand, leder av FTU.

Skolesekker

Flere fylker utarbeidet nye kampanjer i forbindelse med at 6-åringer startet på skolen fra 1997. Hedmark og Oppland valgte ulike tiltak, men informasjon til foreldre og øvrige trafikanter, tilskudd til skolevegstiltak og økt kontrollvirksomhet stod sentralt i begge fylker. Siden 1997 har det blitt delt ut oransje skolesekk til alle førsteklassinger i Hedmark, mens en i Oppland valgte andre tiltak.

- Etter sammenslåingen av Hedmark og Oppland må vi ha lik praksis i hele Innlandet. Vi i trafikksikkerhetsutvalget har derfor besluttet at vi fra 2021 ikke deler ut skolesekker til skolestartere i Innlandet, fortsetter Strand.

Penger til andre trafikksikkerhetstiltak

Skolesekker til samtlige skolestartere i Innlandet vil ha en kostnad på 5-600.000 kroner hvert skoleår.

- Vi i trafikksikkerhetsutvalget ønsker å se på muligheten for å bruke disse midlene til andre tiltak ved skolestart. Om midlene skal brukes til allerede eksisterende tiltak eller om vi innfører nye tiltak er foreløpig ikke bestemt. Men midlene vil være knyttet til trafikksikkerhet for skolebarna våre, sier Strand avslutningsvis.

Til toppen