Nye entreprenører skal drifte fylkesveger - Innlandet fylkeskommune

Nye entreprenører skal drifte fylkesveger

Innlandet fylkeskommune har nylig undertegnet tre kontrakter med entreprenører som skal drifte vegnettet innenfor hvert sitt geografiske område.

Brøyting og strøing om vinteren og kantslått og enkle vedlikeholdsoppgaver om sommeren er sentrale oppgaver for de tre entreprenørene fylkeskommunen har inngått kontrakt med.

- Drift av fylkesvegnettet er en viktig oppgave fordi det sørger for god fremkommelighet og god trafikksikkerhet på vegnettet, sier Sjur Strand, leder av utvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Første driftskontrakt for Dobloug Entreprenør AS

Innlandet fylkeskommune gjennomførte digital kontraktssignering med Dobloug Entreprenør AS.  - Klikk for stort bildeInnlandet fylkeskommune gjennomførte digital kontraktssignering med Dobloug Entreprenør AS. Skjermdump fra Teams Innlandet fylkeskommune har inngått kontrakt med Dobloug Entreprenør AS om drift av fylkesvegnettet i Stange, Løten og deler av Hamar.

Dobloug Entreprenør AS skal drifte 444,48 kilometer fylkesveg og 22,36 kilometer med gang- og sykkelveg.

Kontrakten med Dobloug Entreprenør AS løpet fra 1. september 2021 til og med 31. august 2026. I kontrakten er det mulighet for en forlengelse på ett år.

Kontrakten Dobloug Entreprenør AS har en verdi på 167 279 419 kroner pluss moms.

Nortransport skal drifte fylkesveger i Solør

Nortransport ble tildelt kontrakten om å drifte fylkesveger i Solør. Kontraktsmøtet ble gjennomført digitalt med representanter fra både Nortransport og Innlandet fylkeskommune. - Klikk for stort bildeNortransport ble tildelt kontrakten om å drifte fylkesveger i Solør. Kontraktsmøtet ble gjennomført digitalt med representanter fra både Nortransport og Innlandet fylkeskommune. Skjermdump fra Teams I Våler, Åsnes og Grue skal firmaet Nortransport drifte vegnettet for Innlandet fylkeskommune.

Firmaet skal drifte 634,94 kilometer fylkesveg og 18,44 kilometer gang- og sykkelveg.

Kontrakten med Nortransport starter opp 1. september 2021 og gjelder til og med 31. august 2027.

Også i Solør er det mulig med forlengelse på ett år fram til og med 31. august 2028.

Kontrakten har en verdi på 256 974 247 kroner pluss moms.

 

Brødrene Dokken AS vant oppdraget i Valdres

Innlandet fylkeskommune har inngått kontrakt med Brødrene Dokken AS om drift av fylkesvegnettet i Valdres.  - Klikk for stort bildeInnlandet fylkeskommune har inngått kontrakt med Brødrene Dokken AS om drift av fylkesvegnettet i Valdres. Skjermdump fra Teams Brødrene Dokken AS vant oppdraget med å drifte 612,20 kilometer fylkeveg og 16,20 kilometer gang- og sykkelveg i hele Valdres pluss deler av fylkesvegnettet i Nordre Land, Vågå og Gausdal.

Kontrakten med Brødrene Dokken AS har oppstart 1. september 2021 og løper til 31. august 2027.

I kontrakten inngår en opsjon på ett år frem til utgangen av august 2028.

Kontrakten har en verdi på 279 500 753 kroner pluss moms.

Samhandling før anleggsstart

- Kontraktene med Dobloug Entreprenør AS, Nortransport og Brødrene Dokken AS starter 1. september. Fram til 1. september skal vi gjennomføre samhandling, og entreprenørene skal forberede seg på arbeidene de har ansvaret for fra 1. september, sier Arne Fredheim, seksjonssjef for drift og vedlikehold i samferdselsavdelingen i Innlandet fylkeskommune.

Til toppen