Nye driftsentreprenører på fylkesveger - Innlandet fylkeskommune

Nye driftsentreprenører på fylkesveger

Fra 1. september trer de første driftskontraktene i regi av Innlandet fylkeskommune i kraft. Fra denne datoen vil nye entreprenører drifte og vedlikeholde fylkesvegene i Gudbrandsdalen, Østerdalen og Rendalen/Engerdal/Trysil.

Fra 1. januar 2020 utfører Innlandet fylkeskommune all administrasjon av fylkesvegene selv. Tidligere var det Statens vegvesen som utførte oppgaver innen drift, vedlikehold, utbygging og forvaltning av fylkesvegene, på vegne av fylkeskommunen.Kantslått er en av oppgavene til driftsentreprenørene. - Klikk for stort bildeKantslått er en av oppgavene til driftsentreprenørene. Claire Bant

I en overgangsfase vil det fortsatt være felles driftskontrakter for riks- og fylkesveger i fylket. Fra 1. september 2020 vil Innlandet fylkeskommune ha egne driftskontrakter for fylkesvegene i fem av 13 geografiske områder. For de øvrige åtte områdene vil nye driftskontrakter bli inngått fortløpende frem til 2023.

Sikrer trafikksikkerhet og fremkommelighet

Driftsentreprenørene har varierte oppgaver for Innlandet fylkeskommune. Blant de sentrale oppgavene er brøyting og strøing om vinteren, rengjøre vegene om våren, kantslått, rensk av drenering og registrering av feil og mangler.

- Oppgavene driftsentreprenørene gjennomfører er viktige for å holde god trafikksikkerhet og fremkommelighet på fylkesvegene. Fylkesvegene vil driftes etter samme standard som tidligere slik at trafikantene ikke vil merke at nye entreprenører har tatt over driften av vegnettet, sier Stein Tronsmoen, hovedutvalgsleder for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Tips om vegnettet

Entreprenørene har egne publikumstelefoner hvor publikum kan melde fra om forhold på fylkesvegene. Fra 1. september gjelder nye telefonnummer i følgende fem geografiske områder i Innlandet:

Sør-Gudbrandsdal (Lillehammer, Gausdal, Øyer og deler av Nordre-Land, Ringebu og Sør-Fron) hvor Hafjell Maskin AS har følgende telefonnummer: 966 25 232.

Nord-Gudbrandsdal (Nord-Fron, Sel, Lesja og deler av Dovre, Ringebu og Sør-Fron) hvor Mesta har følgende telefonnummer: 966 25 893.

Rendalen, Engerdal, Trysil hvor Bjørn Baastad AS har følgende telefonnummer: 966 25 057.

Nord-Østerdal (Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os og deler av Stor-Elvdal) hvor Gjermundshaug Anlegg AS har følgende telefonnummer: 966 25 361.

Sør-Østerdal (Elverum, Åmot og deler av Stor-Elvdal) hvor Svevia Norge AS har følgende telefonnummer: 966 25 067.

Se oversikt over publikumstelefonene til alle driftsentreprenørene i Innlandet.

Mindre konflikter

Innlandet fylkeskommune har laget nye maler for driftskontrakter.

- De nye kontraktene legger i større grad opp til at det blir betalt for faktisk utført arbeid, sier samferdselssjef Aud M. Riseng i Innlandet fylkeskommune.

Innlandet fylkeskommune har også lagt opp til tett samhandling mellom byggherre og entreprenør i hele kontraktsperioden.

- På den måten håper vi det blir mindre konflikter mellom kontraktspartene. Vi har den siste tiden gjennomført samhandlinger med de nye kontraktspartnerne våre, og vi ser frem til å fortsette samarbeidet til det beste for trafikantene, forteller Riseng avslutningsvis.

Til toppen