Markerte nyåpning av Gamle Strynefjellsvegen - Innlandet fylkeskommune

Markerte nyåpning av Gamle Strynefjellsvegen

Fredag 28. august feiret Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune at fv. 258 Gamle Strynefjellsvegen er ferdig utbedret for ca. seks millioner kroner. Fylkesordfører Even Aleksander Hagen sto for nyåpningen.

Fra v. samferdselssjef Aud M. Riseng, divisjonsdirektør i Statens vegvesen, Per Morten Lund, fylkesordfører Even Aleksander Hagen og varaordfører Aud Hove i Innlandet fylkeskommune ved tavla som ble avduket på markeringa. - Klikk for stort bildeFra v. samferdselssjef Aud M. Riseng, divisjonsdirektør i Statens vegvesen, Per Morten Lund, fylkesordfører Even Aleksander Hagen og varaordfører Aud Hove i Innlandet fylkeskommune ved tavla som ble avduket på markeringa. Kari Hermanrud Gamle Strynefjellsvegen er en av landet første turistveger og ble bygd for hånd på slutten av 1800-tallet. Vegen er et eksempel på stor ingeniørkunst og et mesterverk i seg selv, der den går gjennom et storslått høyfjellslandskap.

Vernet, nasjonal turistveg

Fylkesvegen var i sin tid en viktig hovedveg for ferdselen mellom øst og vest i Norge. Den fikk status som nasjonal turistveg i 1997 og ble vernet i 2009.

Statens vegvesen og Mesta tok i bruk gamle byggeskikker på Gamle Strynefjellsvegen - Klikk for stort bildeStatens vegvesen og Mesta tok i bruk gamle byggeskikker på Gamle Strynefjellsvegen Ann Kristin Engh/Statens vegvesen Dette har lagt sterke føringer for arbeidet med å sette vegen i stand til å tåle dagens turisttrafikk, uten å ødelegge det opprinnelige særpreget og den gamle byggeskikken som kjennetegner fylkesvegen mellom Grotli i Skjåk og Videseter i Stryn.

Hensynet til villreinstammen i området og andre forhold som har med naturvern å gjøre setter også rammer for trafikk og annen aktivitet på fylkesvegen.

Preget av forfall

Gamle Strynefjellsvegen var i utgangspunktet bygd for hest og vogn. Da den ble vernet i 2009, var den en av de siste riksvegene med grusdekke.

Etter vel 120 års bruk har den gamle vegen forfalt. Trafikk av mange tunge og brede kjøretøy har ført til slitasje. De høye chaussémurene har blitt skjult bak tykke lag med grus og vegetasjon.

Det er Statens vegvesen som har ledet arbeidet med å utbedre Gamle Strynefjellsvegen gjennom en treårsperiode. Byggearbeidet har blitt utført av Mesta AS.

Vegarbeid på gamlemåten

I 2013 startet arbeidet med å kartlegge murenes tilstand og metoder for å fjerne grusen på en skånsom måte ble prøvd ut. Mye av arbeidet er utført uten bruk av maskiner for å unngå skader på vegmurene.

Gamle stabbesteiner har kommet til heder og verdighet igjen langs Gamle Strynefjellsvegen - Klikk for stort bildeGamle stabbesteiner har kommet til heder og verdighet igjen langs Gamle Strynefjellsvegen Ann Kristin Engh/Statens vegvesen Det er renset vekk grus og vegetasjon i vegmurer, grøfter og stikkrenner. Stabbesteiner er funnet igjen utenfor vegbanen og satt opp flere steder der de manglet. Mesta har gjort et flott arbeid med å sette på plass gammeldags stabbesteins-rekkverk.

- Noen av de eldste som har vært med på arbeidet med å montere stabbesteiner langs vegen nå, var faktisk med på å fjerne dem på 1970-tallet, sa samferdselssjef Aud M. Riseng på nyåpningen. 

Autentisk og særegen veg

- Gjennom arbeidet som har blitt gjort på Gamle Strynefjellsvegen, har vi klart å beholde vegens opprinnelige stil og særpreg, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen. – Denne vegen er både et viktig kulturminne og en kilde til unike opplevelser, for dem som bruker den.

Statens vegvesens har gjennom Nasjonale turistveger planer om å ruste opp rasteplassen der markeringa fredag ble holdt og nye kulturminneskilt blir satt opp.

Stengt for store kjøretøy

Siden 2019 har Gamle Strynefjellsvegen vært stengt for kjøretøy som er tyngre enn åtte tonn og lengre enn åtte meter for å hindre slitasje på vegen. Større kjøretøy må kjøre riksveg 15 over Strynefjellet.

- For å ta vare på vegen som nå er satt i stand er det et poeng å tenke at strekningen i mye større grad kan oppleves fra sykkelsetet, sa fylkesordføreren ved markeringa. - Her håper jeg at noen ser et potensial i at man for eksempel kunne ha tilbudt pakker med sykkelutleie og transport eller lignende. Opplevelsen og produktet ligger her, så da er det opp til kreative og dyktige ildsjeler å finne nye måter å skape ny næring.

Til toppen