Fylkesveg 217 stenges ved grensa mellom Rendalen og Engerdal - Innlandet fylkeskommune

Fylkesveg 217 stenges ved grensa mellom Rendalen og Engerdal

Fylkesveg 217 Elvbrua ved kommunegrensen mellom Rendalen og Engerdal vil være stengt for trafikk fra fredag 7. august klokken 17.00 til 31. oktober.

Grunnen til stengingen er at Elvbrua skal bygges om og at ordinær trafikk ikke kan kjøre over brua i byggeperioden. Illustrasjonen viser ny fv. 217 Elvbrua - Klikk for stort bildeIllustrasjonen viser ny fv. 217 Elvbrua Innlandet fylkeskommune

Lang omkjøring

Det finnes ingen lokal omkjøring forbi Elvbrua. Innlandet fylkeskommune vil sette opp skilt om at Elvbrua er stengt på strategiske plasser slik at trafikanter kan velge alternative ruter.   

– Innlandet fylkeskommune vurderte i planfasen å bygge en interimsbru slik at trafikken kunne krysse elven i stengingsperioden. Løsningen lot seg ikke gjennomføre innenfor den økonomiske rammen prosjektet har og ville således kunne føre til at andre prosjekter ikke kunne bli realisert. Vi beklager de ulempene den lange omkjøringen vil få for trafikantene og andre i byggefasen, sier byggeleder Ragnar Helstad i Innlandet fylkeskommune.

I løpet av den første helgen vil det bli etablert en gangforbindelse over Elvbrua som alle kan benytte. Gangbrua gjør det mulig å tilby pendlere en midlertidig løsning i anleggsperioden.

Ferdsel på Femundselva

Helstad forteller at det av sikkerhetsmessige årsaker er forbudt og ferdes på Femundselva under Elvbrua i byggeperioden. 

Effektiv transport av tømmer

Ombyggingen av Elvbrua er prioritert av fylkeskommunen og tømmernæringen i «Handlingsprogrammet for fylkesveg 2018-21 (23)» (PDF, 7 MB).

– Hovedmålet med ombyggingen er å legge til rette for effektiv transport av tømmer. Når ombyggingen av brua er ferdig kan tømmertransport på inntil 60 tonn trafikkere hele fylkesveg 217 i Engerdal og Rendalen, sier Stein Tronsmoen, hovedutvalgsleder for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Se film av Elvbrua

Til toppen