For dyrt å overta private veglys - Innlandet fylkeskommune

For dyrt å overta private veglys

Det vil koste fylkeskommunen nærmere 50 millioner kroner å overta private og kommunale veglysanlegg langs fylkesvegene i Østre Toten kommune.

Flere veglys langs fylkesveger i Østre Toten er eid av private, som dette, på Kapp.  - Klikk for stort bildeFlere veglys langs fylkesveger i Østre Toten er eid av private, som dette, på Kapp. Ole Einar Fossen Østre Toten kommune og tidligere Oppland fylkeskommune forsøkte i sin tid å komme fram til en avtale om at fylkeskommunen kunne overta en rekke veglys-anlegg, som er eid og driftet av velforeninger, veglys-lag og til dels av kommunen.

Som en motytelse skulle Østre Toten kommune ta over rundt 17 km fylkesveg og drifte disse vegene som kommunal veg.

Mange gamle anlegg

Det er til sammen over 600 lyspunkter langs fylkesveg i Østre Toten, som er eid og bekostet av private. Kommunen eier i overkant av 70 lyspunkter langs fylkesveg. Anleggene er av eldre dato og har ikke den tekniske standarden som kreves i dag, med tanke på blant annet sikkerhet.

Avtaleforslaget som kommunen og Oppland fylkeskommune kom fram til i 2019, ble onsdag behandlet av utvalget for samferdsel i Innlandet fylkeskommune. Forslaget ble ikke godkjent i utvalget, fordi fylket måtte ha brukt store summer på å ruste opp anleggene.   

Vil belyse gangfelt på fv. 33

- Vi har forståelse for at private foreninger som i dag eier og betaler for driften av veglys, ønsker å overdra ansvaret til vegeieren, sier lederen av utvalget for samferdsel, Stein Tronsmoen. - Dessverre viser den tekniske gjennomgangen av anleggene at vi må investere ca. 50 millioner kroner for å tilfredsstille de kravene som stilles til slike installasjoner i dag. Det blir for dyrt for fylkeskommunen.

Utvalget vil derimot se på hvilke gangfelt på den viktigste fylkesvegen i Østre Toten, fylkesveg 33, som trenger bedre belysning, fortsetter Tronsmoen. - Disse vil bli prioritert, når vi skal bruke penger på trafikksikkerhetstiltak i 2021. Senere kan det bli aktuelt å vurdere å ta over og ruste opp noen private eller kommunale veglysanlegg, når vi skal vedta handlingsprogrammet for perioden 2022-2025.

Behandles i fylkestinget

Saken om de private veglysene i Østre Toten skal videre til behandling i fylkesutvalget og fylkestinget i løpet av oktober.

Vedtaket i utvalget for samferdsel om å ikke inngå en avtale om å overta veglys på Østre Toten, var enstemmig.

Til toppen