Cirka 200 kilometer fylkesveg skal asfalteres - Innlandet fylkeskommune

Cirka 200 kilometer fylkesveg skal asfalteres

I løpet av 2020 skal Innlandet fylkeskommune asfaltere rundt 200 kilometer fylkesveg. Totalt fem kontrakter skal inngås for å gjøre denne jobben.

De tre første kontraktene om asfaltering ble nylig lyst ut på Doffin (portal for offentlige anbud), mens de to siste kontraktene blir lyst ut i løpet av februar måned.  

Geografisk avgrensa kontrakter

Tre av asfaltkontraktene som lyses ut er geografisk avgrenset til deler av Innlandet slik:

  • Hedmarken hvor nær 44 kilometer veg skal asfalteres.
  • Gjøvik/Valdres hvor nær 54 kilometer veg skal asfalteres.
  • Glåmdalen og området rundt Elverum hvor vel 37 kilometer veg skal asfalteres.

I tillegg vil det i februar lyses ut en fjerde kontrakt som vil gjelde Gudbrandsdalen og en femte kontrakt som vil gjelde hele Innlandet fylke. Antall kilometer veg som skal asfalteres av entreprenørene som tildeles disse to kontraktene, avhenger av budsjettet og vil bli avgjort i februar.

Klikk for stort bildeVeidekke legger ny asfalt på fv. 34 i Røykenvika i Brandbu. Kari Hermanrud

Asfaltarbeidene vil starte opp i midten av mai og skal være sluttført i oktober. Før oppstart vil Innlandet fylkeskommune sende ut mer informasjon om strekningene som skal asfalteres i løpet av sommerhalvåret.

Innlandet satser på miljø

I konkurransene som er lyst ut har Innlandet fylkeskommune fokus på miljø.

– Vi stiller som krav at entreprenørene leverer dokumentasjon på CO2-avtrykk. Videre vil entreprenører som legger minst 40 prosent lavtemperaturasfalt få en bonus på 300 000 kroner, forteller fagleder Kari Svingheim i Innlandet fylkeskommune.

Mer informasjon om konkurransene

Mer informasjon om de tre konkurransene som er lyst ut finnes på Doffin:

Til toppen