Anleggsstart i mai for fv. 213 Fåberggata - Innlandet fylkeskommune

Anleggsstart i mai for fv. 213 Fåberggata

Lillehammers viktigste gate for busstrafikk skal rustes opp, og kommunen skal skifte ut gamle vann- og avløpsrør.

Her blir det nytt trafikklys som skal få bussene raskere fram, når fv. 213 Fåberggata er ferdig ombygd - Klikk for stort bildeHer blir det nytt trafikklys som skal få bussene raskere fram, når fv. 213 Fåberggata er ferdig ombygd Rolf Klemetrud Strekningen som fylkeskommunen bygger om, går mellom kryssene med Tomtegata og Nordre gate.

Kommunen skal legge ned nye vann- og avløpsrør fra Mesnaelva til Nordre gate.

Fylkeskommunen og Lillehammer kommune samkjører sine graveprosjekt, slik at beboere og trafikanter slipper to perioder med graving og stengt gate.

Bedre for buss og sikrere vannforsyning

Etter ombygginga får Fåberggata nytt lyskryss som prioriterer busstrafikken. I tillegg blir det nytt lysanlegg, ny kantstein og ny asfalt. Fortauet blir også litt bredere.

Under gata ligger det nettledninger, høyspentledninger og fjernvarme, i tillegg til 80-90 år gamle vann- og avløpsrør. Nytt ledningsnett vil gi innbyggerne bedre og sikrere tilførsel av vann og en god, effektiv og fremtidsrettet bortleding av kloakk og overvann.

Konsekvenser for trafikken

Anleggsarbeidet starter i midten av mai og varer til oktober. I denne perioden vil trafikken bli berørt, men i ulik grad og til ulike tider.

Arbeidet starter med utskifting av vann- og avløpsledninger fra Mesnaelva til Tomtegata, i tillegg til arbeid med signalanlegg i kryssene. Det vil bli noe redusert fremkommelighet for trafikantene. Når anleggsarbeidet berører kryssene med Kirkegata og Tomtegata, blir disse gatene stengt for trafikk en kortere periode.

Stengt for gjennomkjøring fra juni

Fra juni må Fåberggata stenges for gjennomkjøring fra Tomtegata til Nordre gate. Trafikanter som skal gjennom byen bør da kjøre E6 eller via Sigrid Undsets veg for å unngå mye trafikk gjennom sentrum.

I hele perioden vil det være mulig å komme til bedriftene ved Løkkegatekrysset og til Lurhaugen. Trafikanter som skal til dette området må følge godt med på skilting, ettersom det kan bli endringer i  kjøremønsteret.

Må regne med forsinkelser

Storgata blir åpnet for tovegstrafikk mellom Tomtegata og Nordre gate for å hjelpe på framkommeligheten mens Fåberggata er helt stengt. Sykkelfeltene i Storgata blir midlertidig fjernet, og syklistene blir anbefalt å kjøre Gamlevegen.  

- Det er viktig at så mange som mulig kjører E6 eller Sigrid Undsets veg. Bilistene må beregne lenger tid enn vanlig for å komme seg gjennom sentrum mens Fåberggata er stengt, sier prosjektleder Rolf Klemetrud.

-Av erfaring vet vi at det tar litt tid før trafikantene venner seg til den nye situasjonen, når vi må stenge gater. Derfor kan det bli noe kø, særlig i de første dagene etter at Fåberggata stenger, sier Klemetrud.

Endringer i bussrutene

Alle bussruter som normalt går i Fåberggata blir berørt. Mens Fåberggata er stengt for gjennomkjøring, må bussene kjøre Storgata, og flere holdeplasser blir flyttet dit.

- Gravinga kommer ikke til å få konsekvenser for busstrafikken i starten av anleggsarbeidet. Vi vil gi mer informasjon til publikum før busstrafikken blir lagt om.  Innlandstrafikk kommer til å ha informasjon på nettsidene sine om dette, sier Klemetrud.

Til toppen