Nyheter Samferdsel - Innlandet fylkeskommune
Avtalen ble signert av Sverre Høven, administrerende direktør i SJ og Lars Baukhol, seksjonssjef Kollektivtransport, Innlandstrafikk,

Fra 8. juni 2020 blir det enklere å pendle med buss og tog langs Rørosbanen og Dovrebanen.

Fra paneldebatten på samferdselskonferansen

Rundt 140 deltakere fra kommuner, interesseorganisasjoner, transportetater, regionråd og Innlandet fylkeskommune deltok torsdag på et seminar for å gi innspill til hvordan samferdselen i Innlandet skal formes i fremtiden.

Lørdag 1. februar lanserer Innlandstrafikk ny billettapp, ny nettbutikk, nye billetter og priser for bussreiser i Innlandet. 

Veidekke legger ny asfalt på fv. 34 i Røykenvika i Brandbu.

I løpet av 2020 skal Innlandet fylkeskommune asfaltere rundt 200 kilometer fylkesveg. Totalt fem kontrakter skal inngås for å gjøre denne jobben.

Asfalt

30. januar inviterer vi til seminar for å få innspill til ny Nasjonal transportplan og nytt handlingsprogram for fylkesvegene.

Totalt 372 faktler var torsdag kveld tent over Mjøsbrua for å minnes drepte og skadde i Hedmarkstrafikken i 2019

Torsdag kveld var 372 fakler tent over Mjøsbrua som symbol på antall drepte og skadde i Innlandstrafikken i 2019. For å komme nærmere målet om 0 skadde og drepte i trafikken, fremholdt mange at det er viktig å kjøre forsiktig.

Torsdag 9. januar kl. 17.00 inviterer Den norske kirke, Ringsaker kommune og Innlandet fylkeskommune til ulykkesmarkering i Moelv.

 

Fra nyttår overtar Innlandet fylkeskommune ansvaret for utbygging, drift, planlegging og forvaltning av over 7000 kilometer fylkesveg i Innlandet. Da vil kun Staten være større vegeier i Norge.

Fv. 33

Fra 1. januar 2020 overtar fylkeskommunene alt arbeid knyttet til planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av fylkesvegene.

Rundt 40 representanter fra ulike entreprenører fikk nylig en orientering om kommende driftskontrakter i Innlandet fylkeskommune.

I løpet av 2020 vil Innlandet fylkeskommune lyse ut over ti kontrakter knyttet til drift og vedlikehold.

Til toppen