Nyheter Samferdsel - Innlandet fylkeskommune
Fra arbeidet med å asfaltere den 10 km lange parsellen mellom Skardtjednet og Tonsvatnet i august.

Mandag 14. september starter Dokka Entreprenør AS å arbeide med den nye fylkesvegen over Tonsåsen. Fylkeskommunen prioriterer å få ferdig strekningen på Bjørgo og arbeid i Sanatoriesvingen nå i høst.

Fv. 2534 Kongsvegen nord for Bergseng stasjon i Lillehammer trenger vedlikeholdstiltak.

Fylkeskommunen skal ruste opp to fylkesveger sør for Lillehammer. På fylkesveg 2534 Kongsvegen skal en strekning på 850 meter bygges opp på nytt, og en strekning av fylkesveg 2536 Åsmarkvegen skal bli mer trafikksikker.

Midtvangvegen mellom Gåsbuvegen og Høyvangvegen vil bli forsterket og få nytt asfaltdekke.

Fra mandag 7. september og i cirka tre uker vil det være redusert fremkommelighet på fylkesveg 1798 Midtvangvegen i Hamar.

Innkrevingen av bompenger på E6 har ført til økt trafikk på noen fylkesveger. Innlandet fylkeskommune følger trafikkutviklingen.

I løpet av september vil det gjøres tiltak på flere fylkesveger på Hedmarken som har fått økt trafikk etter at innkrevingen av bompenger på ny E6 startet.

Fra v. samferdselssjef Aud M. Riseng, divisjonsdirektør i Statens vegvesen, Per Morten Lund, fylkesordfører Even Aleksander Hagen og varaordfører Aud Hove i Innlandet fylkeskommune ved tavla som ble avduket på markeringa.

Fredag 28. august feiret Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune at fv. 258 Gamle Strynefjellsvegen er ferdig utbedret for ca. seks millioner kroner. Fylkesordfører Even Aleksander Hagen sto for nyåpningen.

Kantslått er en av oppgavene til driftsentreprenørene.

Fra 1. september trer de første driftskontraktene i regi av Innlandet fylkeskommune i kraft. Fra denne datoen vil nye entreprenører drifte og vedlikeholde fylkesvegene i Gudbrandsdalen, Østerdalen og Rendalen/Engerdal/Trysil.

Her er noen av dem som møtte samferdselsministeren torsdag. Fra v.: Guttorm Tysnes, NLF, Jon Kristiansen, NHO, Stein Tronsmoen, fylkespolitiker (SP), statsråd Knut Arild Hareide, fylkesordfører Even A. Hagen (AP) og fylkespolitiker Kari-Anne Jønnes (H).

Innlandets behov for gode transportløsninger i nær framtid var tema.

Snart blir det asfaltmaskiner på fv. 222 mellom Stange stasjon og Bekkelaget. Illustrasjonsfoto: Arnfinn Trosterud

Tirsdag 18. august starter asfalteringen av fylkesveg 222 på den ni kilometer lange strekningen mellom Stange stasjon og Bekkelaget. 

Sjur Strand ved skoleveg

Til uken skal nær 40.000 grunnskoleelever i Innlandet ut på vegene til og fra skolen. Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg minner om at alle har et ansvar for at elevene kan være trygge på skolevegen. 

Det har vært redusert fremkommelighet over Grønsvebakken bru siden mai. Fra 14. til 16. august vil brua være stengt. Fra 16. august om ettermiddagen vil det ikke være redusert fremkommelighet over brua.

Fylkesveg 1748 Grønsvebakken bru ved Trehørningen i Ringsaker stenges for trafikk fra fredag 14. august klokken 07.00 til søndag 16. august om ettermiddagen.

Til toppen