Nyheter Samferdsel - Innlandet fylkeskommune
Fylkesordfører Even Aleksander Hagen snakket til Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget om Innlandets syn på forslaget til Nasjonal transportplan

- Gode transportårer i Innlandet har betydning for hele landet, sa fylkesordføreren.

Buss i vinterlandskap

Tiltakene på bussene varierer og kan endre seg raskt i takt med smittenivået i kommunen. Få oversikt her.

Bilde av elbuss

Koronatiltak og nedgang i antall reisende er blant det som kjennetegner kollektivtransporten i 2020.

Spangenvegen i Løten er en av vegene som kan få nedsatt aksellast i teleløsningen

Enkelte fylkesveger vil ha nedsatt aksellast ved teleløsningen i vår.

Krysset mellom Strandgata og Hunnsvegen i Gjøvik blir stengt mens Strandgata rustes opp for ca. 37 millioner kroner.

Strandgata i Gjøvik er stengt for all trafikk fra 8. april til oktober på grunn av anleggsarbeid.

Innlandet fylkeskommune skal i løpet av sommeren bygge gang- og sykkelveg langs fylkesveg 24 mellom Gata og Filsetvegen.

Fra denne uken vil det bli redusert fremkommelighet på fylkesveg 24 mellom Gata og riksveg 3 i Stange kommune grunnet utbedringsarbeider.

Randsfjordferja II legger til ved Horn

Entreprenøren som bygger om kaiene for Randsfjordferja, skal slå ned stålrør i fjorden mellom 7. og 23. april.

Trær som henger over vegen kan være farlige, uansett om de står på privat eller offentlig grunn. (Arkivbilde)

I tida 25. - 31. mars skal fylkeskommunen fjerne trafikkfarlig vegetasjon langs sentrumsgater på Gjøvik og Toten.

Randsfjordferja II er inne i sin siste driftssesong.

Ferja stanser fra 6. april på grunn av ombyggingsarbeid i forbindelse med den nye ferja som kommer i sommer.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Fylkesordføreren mener at Samferdselsdepartementet bør bygge ut hele riksveg 4 mellom Oslo og Mjøsbrua.

Til toppen