Nyheter Samferdsel - Innlandet fylkeskommune
Servicebygget ligger på tomta der det i sin tid var et vandrerhjem, 1389 m.o.h.

Bygget inneholder sommerkafé og toalettanlegg til bruk for vegfarende og fotturister. Det ble åpnet av vegdirektør Inger Dahl Hovland den 2. juli.

Kantslått langs fylkesvegene er en av oppgavene til driftsentreprenørene.

Innlandet fylkeskommune har undertegnet de fem første kontrakter for drift og vedlikehold av fylkesveger.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen foretar den offisielle åpningen av nytt bussanbud på Hamar. Snora holdes av ordfører Einar Busterud (t.v.) i Hamar og Stein Tronsmoen, hovedutvalgsleder for samferdsel i Innlandet fylkeskommune

Onsdag 1. juli var det offisiell åpning av nytt bussanbud i Hamar-området. Med det nye anbudet kom også nye og mer miljøvennlige busser til Hedmarken.

Morten Tundrali og Tor Atle Hansen fra NMCU Oppland mottok trafikksikkerhetsprisen 2019 fra Mona Cicilie Stormoen fra trafikksikkerhetsutvalget i Innlandet.

Nylig ble Oppland fylkes trafikksikkerhetspris for 2019 delt ut til Norsk Motorcykkel Union (NMCU) Oppland. Prisen er på 10 000 kroner.

Falkentunnelen på fv. 33 ble åpnet i 2014et

Fra mandag 29. juni klokka 12 blir det gratis å kjøre på fylkesveg 33 mellom Skreia og Feiring.

I 2022 skal det arrangeres en nasjonal sykkelkonferanse i Hamar. Bildet viser syklister langs Mjøsa ved Domkirkeodden.

Innlandet fylkeskommune skal være vertskommune for Den nasjonale sykkelkonferansen i 2022.  På konferansen vil temaer rundt sykkel som transportmiddel bli diskutert.

Fra Skardtjednet til Sanatoriesvingen, nederst på Tonsåsen, blir det nå lagt asfalt.

Arbeidet med å legge ny asfalt på den ca. 5 km lange anleggsstrekningen nederst på Tonsåsen har startet. Arbeidet vil vare til ca. 10. juli.

Sjur Strand leder trafikksikkerhetsutvalget i Innlandet. Utvalget delte nylig ut penger til forebyggende trafikksikkerhetstiltak

Trafikksikkerhetsutvalget i Innlandet fylkeskommune (FTU) har fordelt 430.000 kroner til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. Pengene skal brukes på forebyggende tiltak rettet mot trafikanter som er spesielt ulykkesutsatt i trafikken.

Illustrasjonen viser ny fv. 29 Einunna bru på grensen mellom Alvdal og Folldal.

I neste uke starter byggingen av ny Einunna bru på fylkesveg 29 ved kommunegrensen mellom Alvdal og Folldal. Det vil være noe redusert fremkommelighet i byggeperioden frem til september 2021.

Even Aleksander Hagen (til v.) snakker med lederen av transportkomiteen på Stortinget, Helge Orten, om InterCity-arbeidet på Østlandet. Møtet var digitalt.

Nå må det store jernbaneløftet komme. Full utbygging av InterCity er Østlandssamarbeidets hovedbudskap.

Til toppen