Nyheter Samferdsel - Innlandet fylkeskommune
Steinraset på fylkesvegen ved Vangsmjøsa har gjort en del skade på vegen.

Opprydding etter raset på Vennisvegen på nordsida av Vangsmjøsa vil tidligst bli satt i gang tirsdag. 

Innlandstrafikk reduserer busstilbudet ytterligere fra og med fredag 27. mars og inntil videre. 

Vårrengjøringen av fylkesveger er godt i gang på Hedmarken

Vårrengjøringen av fylkesveger er i gang i lavereliggende deler av Innlandet. Rengjøringen fortsetter i øvrige deler av fylket etter hvert som vinteren slipper taket. 

Illustrasjon bomstasjon

Samferdselsutvalget går inn for å slutte å kreve inn bompenger på sidevegen til E6 Øyer–Tretten, men beholder sidevegsbommene på fire andre riksvegprosjekt.

Det er mye snø å frese før vegen kan åpnes til 1. april.

Vegen var planlagt åpnet onsdag 1. april, som er den datoen vegen skal åpnes, når værforholdene tillater det. Nå er det meldt om sterk vind og snø de nærmeste dagene. 

Rassikring av fv. 255

Fra onsdag 1. april blir fylkesveg 255 igjen åpen for trafikk gjennom Espedalen.

I mai starter asfalteringen av fylkesveger i Innlandet. En rekke fylkesveger vil bli asfaltert i løpet av sommeren.

En rekke fylkesveger får nytt asfaltdekke i løpet av 2020.  

Innlandet fylkeskommune oppfordrer alle som skal gjennomføre søknadspliktig arbeid på eller langs fylkesveg om å søke om tillatelse i god tid før arbeidene skal starte.

Alle som skal gjennomføre arbeid langs eller på fylkesveg bør sende inn søknader i god tid før arbeidet starter.

Grunnbeløpet for tilrettelagt transport er økt til 4000 kroner

Grunnbeløpet for TT-ordningen i 2020 øker fra 2500 til 4000 kroner.

Busstilbudet i Innlandet blir redusert fra 18. mars.

Fra og med onsdag 18. mars og inntil videre vil ikke Innlandstrafikk kjøre skoleruter.

Til toppen