Vedlikehold

Vedlikehold er et fagområde som har stor betydning for framkommelighet og trafikksikkerhet på vegene. 

Vedlikehold betyr innsats og aktiviteter som ivaretar den fysiske infrastrukturen i et lengre perspektiv, slik som å opprettholde standarden på vegdekker, grøfter og vegutstyr i tråd med fastsatte kvalitetskrav. 

Vedlikehold av fylkesveger i Innlandet blir utført av innleide entreprenører etter anbud. 

Til toppen