Handlingsprogram for fylkesveger - Innlandet fylkeskommune

Handlingsprogram for fylkesveger

Fylkestinget gjør prioriteringer for drift, vedlikehold og investeringer på fylkesvegnettet gjennom fireårige handlingsprogrammer og årlige budsjetter. 

Handlingsprogrammet for Hedmark for perioden 2018–2021(23) ble vedtatt av fylkestinget i Hedmark i juni 2017. Handlingsprogrammet for Oppland for perioden 2018–2021(23) ble vedtatt av fylkestinget i Oppland i oktober 2018. Bevilgninger til fylkesveger blir endelig fastsatt av fylkestinget i forbindelse med den årlige behandlingen av fylkesbudsjettet. 

Fylkestinget i Innlandet vil i 2021 behandle en sak om nytt handlingsprogram for fylkesveger i Innlandet for perioden 2022–2025(27). 

Til toppen