Handlingsprogram for fylkesveger

Fylkestinget gjør prioriteringer for drift, vedlikehold og investeringer på fylkesvegnettet gjennom fireårige handlingsprogrammer og årlige budsjetter. 

Handlingsprogrammet for perioden 2018-21 (23) for Hedmark ble vedtatt av fylkestinget i Hedmark i juni 2017. Handlingsprogrammet for perioden 2018-21 (23) for Oppland ble vedtatt av fylkestinget i Oppland i oktober 2018. Bevilgninger til fylkesveger blir endelig fastsatt av fylkestinget i forbindelse med den årlige behandlingen av Fylkesbudsjettet. 

Fylkestinget i Innlandet vil i 2021 behandle en sak om nytt handlingsprogram for fylkesveger i Innlandet for perioden 2022-2025 (27). 

Til toppen