Gående og syklende

Innlandet fylkeskommune gjør tiltak for å øke andelen gående og syklende. 

I Nasjonal sykkelstrategi 2014-2023 er det et mål at alle byer og tettsteder med over 5000 innbyggere skal kunne bli sykkelbyer. Målet er at sykkelandelen i byene øker til 10 - 20 % for å nå målet om 8 % ykkelandel nasjonalt. 

I Innlandet er det seks sykkelbyer: Hamar, Elverum, Kongsvinger, Brumunddal, Lillehammer og Gjøvik. Sykkelbysatsingen er et samarbeid mellom den aktuelle kommunen, Statens vegvesen og fylkeskommunen. 

Kommunene har egne nettsider om sykkelbyene: 

Sykkelbyen Hamar

Sykkelbyen Kongsvinger

Sykkelbyen Elverum

Sykkelbyen Brumunddal

Sykkelbyen Gjøvik

Sykkelbyen Lillehammer

Til toppen