Spørsmål om forhold på fylkesvegene - Innlandet fylkeskommune

Spørsmål om forhold på fylkesvegene

Vil du melde fra om forhold på fylkesvegene, eller har du spørsmål om brøyting, strøing, kantslått eller dårlig veg?

Meld fra om forhold på vegene

Melding om forhold på vegene gir du til Vegtrafikksentralen på telefon 175. 

Telefon 175

Informasjon om stengt veg / redusert framkommelighet

Noen ganger er en veg stengt eller har redusert framkommelighet på grunn av for eksempel vegarbeid eller ulykker.

Se trafikkmeldinger på vegvesen.no 

Spørsmål om brøyting, strøing og dårlig veg

Innlandet fylkeskommune har ansvaret for drift av det fylkeskommunale vegnettet i Innlandet. Driftingen av det fylkeskommunale vegnettet blir utført av innleide entreprenører etter anbud. 

Utfordringene er størst om vinteren. Våre entreprenører brøyter, strør og utfører andre tiltak for å gjøre vegene så trygge og framkommelige som mulig. Samtidig har alle trafikanter ansvar for å kjøre etter forholdene og at kjøretøyet har det utstyret som trengs for vinterkjøring.

Kontakt entreprenøren for å få svar på spørsmål om brøyting, strøing, salting, kantslått, hullete veg m.m. på fylkesveger:

Telefonnummer til entreprenører
Kontraktsnavn Entreprenør Publikumstelefon
Nordre Hedmarken NCC Roads AS 982 65 702
Sør-Østerdalen Svevia Norge AS 966 25 067
Rendalen/Engerdal/Trysil Bjørn Baastad AS 966 25 057
Søndre Hedmarken Veidekke Industri AS 922 77 002
Nord-Østerdalen Gjermundshaug Anlegg AS 966 25 361
Solør NCC Roads AS 455 04 166
Kongsvinger Veidekke Industri AS 406 11 780
Gjøvik/Toten Mesta Drift AS 971 30 893
Valdres Presis Vegdrift AS 959 88 600
Land/Hadeland Mesta Drift AS 950 86 765
Nord-Gudbrandsdalen Mesta Drift AS 966 25 893
Sør-Gudbrandsdalen Hafjell Maskin AS 966 25 232
Ottadalen Mesta Drift AS 951 91 817
Til toppen