Drift av fylkesvegene - Innlandet fylkeskommune

Drift av fylkesvegene

Drift er et fagområde som har stor betydning for framkommelighet og trafikksikkerhet på vegene.

Med drift mener vi oppgaver og rutiner som er nødvendig ute på vegnettet for at vegene skal fungere godt for trafikantenes daglige bruk hele året. Utfordringene er størst om vinteren med snørydding/brøyting og tiltak for å bedre friksjonen. 

Meld fra om forhold på vegene

Melding om forhold på vegene gir du til Vegtrafikksentralen på telefon 175. 

Telefon 175

Informasjon om stengt veg / redusert framkommelighet

Noen ganger er en veg stengt eller har redusert framkommelighet på grunn av for eksempel vegarbeid eller ulykker.

Se trafikkmeldinger på vegvesen.no 

Spørsmål om brøyting og strøing

Innlandet fylkeskommune har ansvaret for drift av det fylkeskommunale vegnettet i Innlandet. Driftingen av det fylkeskommunale vegnettet blir utført av innleide entreprenører etter anbud.

Kontakt entreprenøren for å få svar på spørsmål om brøyting, strøing, salting, kantslått, hullete veg m.m. på fylkesveger:

Telefonnummer til entreprenører
Nummer Kontraktsnavn Entreprenør Publikumstelefon
0401 Nordre Hedmarken NCC Roads AS 982 65 702
0402 Sør-Østerdalen NCC Roads AS 922 45 960
0403 Rendalen/Engerdal/Trysil Nortransport AS 461 95 945
0404 Søndre Hedmarken Veidekke Industri AS 922 77 002
0405 Nord-Østerdalen Nortransport AS 907 39 131
0406 Solør NCC Roads AS 455 04 166
0407 Kongsvinger Veidekke Industri AS 406 11 780
0501 Gjøvik/Toten Mesta Drift AS 971 30 893
0503 Valdres Presis Vegdrift AS 959 88 600
0505 Land/Hadeland Mesta Drift AS 950 86 765
0502 Nord-Gudbrandsdalen Stian Brenden Maskinservice 970 07 766
0504 Sør-Gudbrandsdalen Mesta Drift AS 478 87 500
0506 Ottadalen Mesta Drift AS 951 91 817

Se norgeskart med oversikt over entreprenører for de ulike områdene

Til toppen