For entreprenører

Innlandet fylkeskommune vil inngå flere kontrakter i året for å gjennomføre oppgaver knyttet til drift, vedlikehold og utbygging av fylkesvegnettet i fylket. Disse kontraktene blir tildelt etter anbudskonkurranser.

Anbudskonkurranser

Innlandet fylkeskommune legger alle anbudskonkurranser ut på Doffin – den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.

Søk i databasen i Doffin

Framtidige kontrakter

I løpet av 2020 vil det bli utlyst flere kontrakter knyttet til drift og vedlikehold.

  • Kontrakter for forarbeider som grøfting, skifte stikkrenner, forsterkning lyses ut i løpet av februar/mars.
  • Driftskontrakter for Nord-Gudbrandsdal, Sør-Gudbrandsdal, Nord-Østerdal, Sør-Østerdal og Rendalen/Engerdal/Trysil lyses ut i februar/mars 
  • Egen kontrakt om rekkverk lyses ut i løpet av våren.
  • Driftskontrakter for Ottadalen, Valdres, Land/Hadeland, Solør, Kongsvinger og Søndre Hedmarken lyses ut i løpet av høsten.
  • Elektrokontrakt lyses ut i løpet av året. 
  • Sent i 2020 eller tidlig i 2021 lyses nye kontrakter om vegoppmerking ut. 
Til toppen