Trafikkulykker i Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Trafikkulykker i Innlandet

Innlandet er ikke fylket med flest trafikkulykker, men er fylket med flest trafikkulykker per innbygger. De fleste ulykkene er utforkjøringer.

Vi kjører mest og har de eldste bilene

Innlandet er det fylket i landet hvor det kjøres mest per innbygger. Innlandet er også fylket med høyest gjennomsnittsalder på bilparken. Høy alder på bilen øker sannsynligheten for å være innblandet i en trafikkulykke med alvorlig skade.

Mange trafikkulykker

I tidsperioden 2014–2018 er det registrert 1891 trafikkulykker med personskade i Innlandet. Oppdaterte tall for 2019 kommer i mai/juni.

Av disse ulykkene var det 1501 ulykker med lettere personskade, 324 med hardt skadde personer og 66 dødsulykker.

Ulykker med drepte og hardt skadde i Innlandet

Figuren under viser ulykker med drepte og hardt skadde i Innlandet 2014–2018 fordelt på ulike typer uhell. Utforkjøringer står for den største andelen av ulykkene, deretter kommer møteulykker.

Klikk for stort bilde

 

Drepte og hardt skadde i Innlandet de siste 20 årene

Figuren under viser utviklingen i antall registrerte ulykker med drepte og hardt skadde i Innlandet de siste 20 årene. Antall drepte var lavest i 2017. Antall hardt skadde var lavest i 2016.

Klikk for stort bilde

Drepte og hardt skadde i Norge de siste 20 årene

Figuren under viser utviklingen i antall registrerte ulykker med drepte og hardt skadde i Norge de siste 20 årene. Antall drepte var lavest i 2017. Antall hardt skadde var lavest i 2018.

Klikk for stort bilde

Ulykker fordelt på vegkategori

Av trafikkulykkene med drepte og hardt skadde i Innlandet, skjer over halvparten av ulykkene (55 %)  på fylkesvegnettet.

  • Kv = kommunal veg
  • Fv = fylkesveg
  • Rv = riksveg
  • Ev = europaveg

Figuren under viser andel av ulykkene med drepte og hardt skadde som skjer på de ulike vegkategoriene i Innlandet 2014–2018.

Klikk for stort bilde

22 dødsulykker på fylkesveger fra 2014 til 2018

I tidsperioden 2014 til 2018 er det registrert 958 trafikkulykker med personskade på fylkesveger i Innlandet. Oppdaterte tall for 2019 kommer i mai/juni.

Av disse ulykkene var det 760 ulykker med lettere personskade, 176 med hardt skadde personer og 22 dødsulykker.

Ulykker med drepte og hardt skadde på fylkesveger i Innlandet

Figuren under viser ulykker med drepte og hardt skadde på fylkesveger i Innlandet 2014–2018 fordelt på ulike typer uhell. Utforkjøringer står for den største andelen ulykker (nesten 50 %), deretter kommer møteulykker.

Klikk for stort bilde

Mer informasjon

Til toppen