Statistikk knyttet til korona-pandemien

Her finner du lenker til statistikk relatert til korona-pandemien.

Antall smittetilfeller på fylkes- og kommunenivå

FHI

FHI rapporterer nå antall smittetilfeller på kommunenivå. Tallene oppdateres daglig. Følg lenken under for å finne tall for egen kommune. 

Smittetilfeller i kommuner

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Innlandet har også laget en egen oversikt over antall påviste tilfeller av koronavirussykdom (covid-19) i Innlandet. Tallene herfra kan avvike noe fra kommunens egne tall, fordi utgangspunktet er hvor folk er folkeregistrert, ikke nødvendigvis hvor de bor bor.

Smittetilfeller i kommuner i Innlandet

Ledige under koronakrisen

Her finner du ukentlige oversikter over antall ledige i Innlandet og i våre kommuner:

Ledige (fylker og kommuner)

Klikk for stort bilde

Permitteringer som andel av arbeidsstyrken (fylker)

Klikk for stort bilde

Permitterte som andel av arbeidsstyrken og etter næring (fylker og kommuner - bemerk: to sider)Klikk for stort bilde

Alle dashbord herover er laget av Viken fylkeskommune basert på tall fra Nav.

Risikofaktorer knyttet til covid-19

På dette dashbord finner du informasjon om demografi, legemiddelbruk og krefttilfeller samt indikatorer knyttet til livsstil og bosettingsmønster. Dette skal gi et bilde av hvor utsatt en kommune er ved smitte med covid-19 i lokalsamfunnet. Tall finnes på kommunenivå. 

Klikk for stort bilde

Risikofaktorer knyttet til covid-19

Dashbordet er laget av Viken fylkeskommune.

Konkurser 

Statistisk sentralbyrå har laget en visualisering som viser konkurser pr uke og over tid. Det finnes også tall for Innlandet og våre kommuner.

Statistikk over konkurser

Klikk for stort bilde

Koronastatistikk hos SSB

På denne siden har Statistisk sentralbyrå samlet statistikk som er relevant for å forstå hvordan koronaviruset og tiltakene mot det påvirker det norske samfunnet. 

Gå til SSB sin koronastatistikk

Analyser

Her finner du rapporter om konsekvenser av pandemien for næringsliv og arbeidstakere: 

Regional effekt av korona for norsk eksportrettet næringsliv

Hvem tar støyten? Arbeidsmarkedet under koronakrisen

Koronavirus og norsk økonomi 

Til toppen