Statistikk knyttet til korona-pandemien - Innlandet fylkeskommune

Statistikk knyttet til korona-pandemien

Her finner du lenker til statistikk relatert til korona-pandemien.

Antall smittetilfeller på fylkes- og kommunenivå.

FHI rapporterer nå antall smittetilfeller på kommunenivå. Tallene oppdateres daglig. Følg lenken under for å finne tall for egen kommune. 

Smittetilfeller i kommuner

Ledige under koronakrisen

Følg disse lenkene for å få ukentlige oversikter over antall ledige i Innlandet og i våre kommuner:

Ledige (fylker og kommuner)

Klikk for stort bildePermitteringer som andel av arbeidsstyrken (fylker)

Klikk for stort bildePermitterte som andel av arbeidsstyrken og etter næring (fylker og kommuner - bemerk: to sider) 

Klikk for stort bilde

Begrepsavklaring

Alle dashbord herover er laget av Viken fylkeskommune basert på tall fra Nav.

Risikofaktorer knyttet til covid-19

På dette dashbord finner du informasjon om demografi, legemiddelbruk og krefttilfeller samt indikatorer knyttet til livsstil og bosettingsmønster. Dette skal gi et bilde av hvor utsatt en kommune er ved smitte med covid-19 i lokalsamfunnet. Tall finnes på kommunenivå. 

Risikofaktorer knyttet til covid-19Klikk for stort bildeDashbordet er laget av Viken fylkeskommune.

Konkurser 

Statistisk sentralbyrå har laget en visualisering som viser konkurser pr uke og over tid. Det finnes også tall for Innlandet og våre kommuner.

Statistikk over konkurser

Klikk for stort bildeKartløsning med koronastatistikk

I kartløsningen presenteres statistikk for antall med påvist smitte, permitterte, arbeidsledige og sykefraværstilfeller.

Koronastatus Norge

Klikk på fylke til høyre for å se tallene fylkesvis.

Løsningen fungerer best på pc/stor skjerm. 

Skjermbilde Covid19-statistikk for Innlandet - Klikk for stort bilde

Mer informasjon rundt statistikken

Ønsker du utfyllende informasjon rundt denne statistikken, må du gå direkte til hovedkildene:

Koronastatistikk hos SSB

På denne siden har Statistisk sentralbyrå samlet statistikk som er relevant for å forstå hvordan koronaviruset og tiltakene mot det påvirker det norske samfunnet. 

Gå til SSB sin koronastatistikk

Analyser

Her finner du rapporter om konsekvenser av pandemien for næringsliv og arbeidstakere: 

Regional effekt av korona for norsk eksportrettet næringsliv

Hvem tar støyten? Arbeidsmarkedet under koronakrisen

Koronavirus og norsk økonomi 

Til toppen