Kompetanse - Innlandet fylkeskommune

Kompetanse

Kunnskap er nøkkelen til framtiden, både for hvert enkelt menneske og for samfunnet som helhet.

Utdanning bidrar til å øke en persons livskvalitet og mestring i livet. Lavt utdanningsnivå er relatert til lavere deltakelse i arbeidslivet og større risiko for svekket helse, arbeidsuførhet og uføretrygd.

På denne siden får du tilgang til en rekke statistikkrapporter om kompetanseutviklingen i Innlandet.

Kompetanseutviklingen i Innlandet

Øvrige kilder til kompetanse-statistikk

Til toppen