Klima og miljø - Innlandet fylkeskommune

Klima og miljø

Naturen i Innlandet gir grunnlag for friluftsliv, reiseliv og næringsliv. Den legger grunnlaget for mye av dagens sysselsetting og gir et potensiale for framtidig vekst.

For å sikre en bærekraftig forvaltning av tilgjengelige naturressurser og av lokalsamfunnene våre, er det viktig at vi opprettholder en balanse mellom bevaring og tilrettelegging av naturområder og andre arealer.

Klimaendringer og tap av biologisk mangfold er de største utfordringene vi har. Innlandet har store skog og fjellområder som er viktige for opprettholdelse av biologisk mangfold. Naturområdene våre er viktige for regulering av lokalt, regionalt og globalt klima, og for lagring av karbon som ellers ville bidratt til global oppvarming.

I Innlandet skal vi både bidra til løsninger og til å forstå realitetene, gjennom å ivareta oppgaver innenfor forvaltning av vilt, fisk- og vannressurser, og gjennom samarbeid og veiledning på klima og miljø.

Denne nettsiden inneholder overordnet kunnskap om klima og miljø i Innlandet. Den viser også til en rekke nyttige ressurser for å finne mer informasjon om temaene.

Du finner også mer informasjon om relevante tilskuddsordninger og prosjekter på våre øvrige nettsider om fylkeskommunens ansvar for klima og miljø:

Klima og miljø i Innlandet fylkeskommune.

Klima og miljø i Innlandet

Nyttige ressurser om klima og miljø

Til toppen