Vi blir flere innlendinger - Innlandet fylkeskommune

Vi blir flere innlendinger

Vi er nå 371 385 innbyggere i Innlandet. Det viser ferske tall fra SSB per 1. januar 2020.

Vi vokser litt, men ikke så mye

Folketilveksten i løpet av året 2019 tilsvarer en prosentøking i befolkningen på 0,1 %. Det er en lav tilvekst, hvis man sammenlikner med andre fylker. Samtidig ser vi nå også at noen fylker (Nordland, Troms og Finnmark) har en reduksjon i folketallet. Norge hadde en folketilvekst på 0,7 %.

Lunner og Jevnaker er ikke med

Utvikling i folketallet for Innlandet er i disse tallene ikke påvirket av at Lunner og Jevnaker nå er en del av Viken fylkeskommune. Lunner og Jevnaker har en samlet befolkning på 16 000 personer. Alle tall vi nevner her er uten Lunner og Jevnaker, både tallene før og etter år 2020. Vi gjør dette fordi vi ønsker å vise utviklingen i befolkningen, og ikke effekten av at to kommuner er gått ut av fylket.

Utvikling i folketallet i Innlandet

Innlandet er i vekst. Særlig det siste tiåret er vi blitt flere innbyggere.

I løpet av fjoråret var det en folketilvekst på 331 personer. Det er mer enn veksten i 2018, men likevel ikke på høyde med toppårene mellom 2010 og 2015.

Klikk for stort bilde

Utvikling i folketallet i alle fylkene i løpet av 2019

Alle fylkene med unntak av Nordland og Troms og Finnmark hadde vekst i folketallet.

Klikk for stort bilde

Årlig vekst i folketallet i prosent i Innlandet

Figuren viser at vi har hatt vekst i folketallet siden 2000, med unntak av 2002 og 2205 hvor det var en svak nedgang.

 Klikk for stort bilde

Innvandring bidrar til at vi blir flere

Fjorårets folketilvekst i Innlandet skyldes innvandring. Nettoinnvandringen til fylket var på 1 300 personer, mens det var en netto innenlandsk fraflytting på 160 personer. Den innenlandske flyttingen er samtidig det som bidrar til størst flytteaktivitet – mer en 34 000 personer flyttet inn og ut av fylket i fjor.

Klikk for stort bilde

Årsaker til befolkningsveksten i Innlandet i 2019

I 2019 var det 17 200 innbyggere som flyttet inn i fylket fra andre fylker (innenlandsk flytting). Det var samtidig 17 400 innbyggere som flyttet ut av innlandet til andre fylker. Innvandringer var på 2 300, mens utvandring var på 1 000 personer. Det ble født 3 000 personer, mens dødstallet var 3 900. 

Klikk for stort bilde

Fødselsoverskudd, nettoinnvandring og nettoinnenlandsk tilflytting i Innlandet i 2019

Overstående tall resulterer i at Innlandet får en innenlandsk nettofraflytting på 160 personer, mens nettoinnvandringen var på 1 300 personer. I og med at det var flere som døde enn det ble født fikk vi et fødselsunderskudd på 849 personer.  

Klikk for stort bilde

Få fødte, flere eldre

Innlandet har landets største fødselsunderskudd. I fjor var det på 849. Nordland (-125) og Vestfold og Telemark (-33) er de eneste øvrige fylkene med fødselsunderskudd. Alle andre fylker har fødselsoverskudd, som bidrar til befolkningsvekst. 

Vi er fylket med størst eldreandel i befolkningen. 22 % av befolkningen er over 65 år. I 2010 var andelen på 19 %.

Vi er også fylket med færrest yngre i befolkningen. 21 % av befolkningen er under 19 år. I 2010 var andelen på 24 %.

Vår folketilvekst kommer blant de eldre, fordi store årganger nå kommer opp i en alder på 65+ og fordi levealderen øker. Samtidig skjer det ikke et tilsvarende påfyll av nye innbyggere ved fødsler eller tilflytting.

Tilvekst i befolkningen i Innlandet i løpet av 2019 – fordelt på alder

I Innlandet får vi et resultat hvor all folketilvekst i sum skjer blant de eldre aldersgruppene. Det betyr ikke at det kun er eldre som flytter til oss, men at fordelingen av befolkningen skyver seg «oppover» når det ikke er en nettotilførsel av yngre innbyggere ved tilflytting eller fødsel. 

Klikk for stort bilde

Vekst i byene

Generelt er det er bykommunene som vekster, mens distriktene opplever fraflytting. Lillehammer, Ringsaker, Hamar og Stange hadde alle en tilvekst på mer enn 100 innbyggere i fjor.  

Det er 14 kommuner som har folketilvekst, mens 32 kommuner har blitt færre innbyggere.

Innbyggere i Innlandet 2010–2020 (XLSX, 23 kB) 

Klikk på kolonneoverskriften for å få stigende/synkende sortering.

Befolkningsutvikling i kommunene 2019–2020
Folketall per 1. januar 2019 2020 Vekst i antall Vekst i prosent
Lillehammer 28 023 28 345 322 1,1 %
Ringsaker 34 488 34 768 280 0,8 %
Hamar 31 144 31 369 225 0,7 %
Stange 20 916 21 064 148 0,7 %
Elverum 21 191 21 254 63 0,3 %
Vestre Toten 13 384 13 427 43 0,3 %
Sør-Odal 7 879 7 905 26 0,3 %
Østre Toten 14 948 14 973 25 0,2 %
Øystre Slidre 3 208 3 229 21 0,7 %
Trysil 6 607 6 627 20 0,3 %
Alvdal 2 418 2 432 14 0,6 %
Løten 7 663 7 674 11 0,1 %
Tolga 1 551 1 562 11 0,7 %
Kongsvinger 17 823 17 829 6 0,0 %
Nord-Aurdal 6 418 6 413 -5 -0,1 %
Gausdal 6 112 6 106 -6 -0,1 %
Søndre Land 5 623 5 617 -6 -0,1 %
Skjåk 2 204 2 197 -7 -0,3 %
Nord-Odal 5 024 5 016 -8 -0,2 %
Eidskog 6 114 6 106 -8 -0,1 %
Sør-Fron 3 127 3 119 -8 -0,3 %
Vestre Slidre 2 135 2 125 -10 -0,5 %
Åsnes 7 214 7 203 -11 -0,2 %
Rendalen 1 791 1 780 -11 -0,6 %
Gran 13 642 13 630 -12 -0,1 %
Tynset 5 591 5 578 -13 -0,2 %
Engerdal 1 286 1 268 -18 -1,4 %
Vågå 3 589 3 570 -19 -0,5 %
Nord-Fron 5 742 5 723 -19 -0,3 %
Øyer 5 119 5 100 -19 -0,4 %
Os 1 912 1 891 -21 -1,1 %
Etnedal 1 305 1 279 -26 -2,0 %
Sør-Aurdal 2 981 2 954 -27 -0,9 %
Folldal 1 577 1 545 -32 -2,0 %
Vang 1 610 1 578 -32 -2,0 %
Ringebu 4 425 4 392 -33 -0,7 %
Grue 4 646 4 612 -34 -0,7 %
Lesja 2 009 1 975 -34 -1,7 %
Nordre Land 6 671 6 633 -38 -0,6 %
Stor-Elvdal 2 459 2 419 -40 -1,6 %
Våler 3 705 3 662 -43 -1,2 %
Sel 5 789 5 739 -50 -0,9 %
Åmot 4 407 4 356 -51 -1,2 %
Dovre 2 615 2 553 -62 -2,4 %
Lom 2 293 2 228 -65 -2,8 %
Gjøvik 30 676 30 560 -116 -0,4 %
Til toppen