Arealbruk og -ressurser - Innlandet fylkeskommune

Arealbruk og -ressurser

Finn tall for arealbruken i din innlandskommune. 

Statistikkrapport for arealbruk i Innlandet

Du finner her en statistikkrapport for arealbruk og -ressurser i Innlandet og i våre kommuner. 

Arealbruk beskriver areal som er bebygd, og klassifiserer dette etter bruksformål.

Arealressurser beskriver markslag i områder som ikke er bebygd.

Til toppen