Regional plan for klima, energi og miljø

Den regionale planen for klima, energi og miljø har fått navnet:
Det grønne Innlandet

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen oppsummerer planen i denne videoen: