Regional plan for klima, energi og miljø

Planen er en oppfølging av Innlandsstrategien. Forslag til plan har vært ute på høring. Høringsfristen var 10. mars 2023.

Regional plan for klima, energi og miljø skal:

  • utforme, konkretisere og koordinere en offensiv klima- og miljøpolitikk for Innlandet
  • bidra til bærekraftig forvaltning av naturressursene og skape nye grønne arbeidsplasser

Forslag til plan og andre dokumenter

Forslag til Regional plan for klima, energi og miljø er digital:

Høringsforslag Regional plan for klima, energi og miljø

Behandling av planen i fylkesutvalget 20.12.2022 PS 155/2022

Høringsbrev til Regional plan for klima, energi og milj (PDF, 74 kB)

Innspill til høringsforslaget

Vi ba spesielt om innspill på hvordan planforslaget tar tak i utfordringene vi har i Innlandet innenfor klima, energi og miljø. Er det noe som mangler eller noe som bør styrkes?

Vi ønsket også innspill til handlingsprogrammet og videreutvikling av dette. Hvordan kan de tilpasses de ulike regionene våre eller differensieres til Innlandets ulike utfordringer og muligheter?

Innspill ble sendt på e-post eller per post.  

Innspill til planen (listen oppdateres fortløpende)

Høringsseminar

Vi arrangerte to høringsseminar i januar, ett fysisk på Lillehammer og ett digitalt. 

Bakgrunn

Etter at den regionale planstrategien, Innlandsstrategien, ble vedtatt, bestemte fylkestinget at Innlandet skal ha en regional plan for klima, energi og miljø.

Prosessen startet i januar 2021 med å utarbeide et planprogram.

Alle regionale planer skal ha et planprogram som sier noe om hvordan planarbeidet skal foregå.

Planprogram regional plan klima, energi og miljø (PDF, 7 MB)

Framdriftsplan

  • 11. oktober 2021: oppstartsmøte for planarbeidet
  • Mars 2022: fire medvirkningsseminarer i hele fylket
  • Desember 2022: planforslaget sendes ut på høring
  • 10. mars 2023: frist for å gi innspill til planen
  • Juni 2023: fylkestinget vedtar Regional plan for klima, energi og miljø
Til toppen