Regional plan for klima, energi og miljø

Planen er en oppfølging av Innlandsstrategien. Den skal ut på høring i desember 2022 og fylkestinget skal vedta den før sommeren 2023. 

Regional plan for klima, energi og miljø skal

  • utforme, konkretisere og koordinere en offensiv klima- og miljøpolitikk for Innlandet.
  • bidra til bærekraftig forvaltning av naturressursene og skape nye grønne arbeidsplasser.

Bakgrunn

Etter at den regionale planstrategien, Innlandsstrategien, ble vedtatt, bestemte fylkestinget at Innlandet skal ha en regional plan for klima, energi og miljø.

Prosessen startet i januar 2021 med å utarbeide et planprogram.

Alle regionale planer skal ha et planprogram som sier noe om hvordan planarbeidet skal foregå.

Planprogram regional plan klima, energi og miljø (PDF, 7 MB)

Framdriftsplan

  • 11. oktober 2021: oppstartsmøte for planarbeidet
  • Mars 2022: fire medvirkningsseminarer i hele fylket
  • Desember 2022: planforslaget sendes ut på høring
  • Mars 2023: frist for å gi innspill til planen
  • Juni 2023: fylkestinget vedtar Regional plan for klima, energi og miljø
Til toppen