Regional plan for det inkluderende Innlandet

Hvordan skal Innlandet bli et mer inkluderende samfunn? Fristen for å levere innspill var 15. oktober, og mange har bidratt.

Dame balanserer på kantsteiner  - Klikk for stort bilde Ferskvann Nå jobber vi med å ferdigstille planen. Den skal vedtas av fylkestinget i februar 2023.

Regional plan for det inkluderende Innlandet skal bidra til

  • et inkluderende arbeidsliv som som sikrer økonomisk og sosial trygghet, god helse og livskvalitet
  • å utjevne ulikheter sosialt og økonomisk gjennom god inkludering i skole, utdanning og deltakelse i lokalmiljøet

Høringsdokumenter

Regional plan for det inkluderende Innlandet 2023-2026 (2030):

Andre vedlegg

Webinar

Torsdag 18. august gjennomførte vi et webinar på Teams.

Se webinaret i opptak.

Presentasjon webinar 18.08.2022 (PDF, 2 MB)

Bakgrunn

Etter at den regionale planstrategien, Innlandsstrategien, ble vedtatt, bestemte fylkestinget at Innlandet skal ha en regional plan for det Inkluderende Innlandet.

Prosessen startet i januar 2021 med å utarbeide et planprogram.

Alle regionale planer skal ha et planprogram som sier noe om hvordan planarbeidet skal foregå.

Planprogram for Regional plan for det inkluderende Innlandet  (PDF, 7 MB)

11. oktober 2021 var det oppstartsmøte for arbeidet med selve planen. Det har vært en bred prosess for å involvere så mange som mulig, blant annet gjennom seminarer i hele fylket.

Framdriftsplan

  • 11. oktober 2021: oppstartsmøte for planarbeidet
  • Februar - mars 2022: medvirkningsseminarer og dialogmøter - Regional plan for det inkluderende Innlandet
  • Mars 2022: fire medvirkningsseminarer for de tre nye planene
  • Juni 2022: planforslaget sendes ut på høring
  • 15. oktober 2022: frist for å gi innspill til planen
  • Februar 2023: fylkestinget vedtar Regional plan for det inkluderende Innlandet

 

Til toppen