Regionale planer - Innlandet fylkeskommune

Regionale planer

Regional planlegging skal stimulere til samarbeid om utviklingen i fylket, både for miljø og samfunn. 

Fylkestinget er regional planmyndighet og har ansvaret for og ledelsen av arbeidet med regional planlegging. Den regionale planstrategien og de regionale planene vedtas endelig i fylkestinget.

Det ikke krav om en helhetlig regional plan for hele fylket, slik kravet er for kommunene. Den regionale planstrategien skal derfor ha langsiktige utviklingsmål for fylket, og en oversikt over spørsmål som tas opp gjennom regionale planer.

Tre nye planer

Innlandet fylkeskommune er i gang med å utarbeide tre nye regionale planer som en oppfølging av Innlandsstrategien. De tre planene er:

  • Regional plan for det inkluderende Innlandet
  • Regional plan for samfunnssikkerhet
  • Regional plan for klima, energi og miljø

Mer informasjon om de tre nye regionale planene 

Medvirkningsseminar for nye regionale planer

I mars 2022 arrangerer vi fire samlinger der vi ønsker innspill på de regionale planene. 

Tre av samlingene er for blant annet kommuner, næringslivet, kompetanseinstitusjoner og ungdom. Disse blir arrangert på Tynset 7. mars, Gjøvik 18. mars og Elverum 25. mars. Innholdet er likt i alle tre konferansene og du trenger bare å delta på en av dem.

Den fjerde konferansen er for frivillige lag og foreninger. Den blir på Hamar 12. mars.

Påmeldingsfrist for alle konferansene er 1. mars.

Mer informasjon og påmelding

Oppstartkonferanse for nye regionale planer

Mandag 11. oktober 2021 arrangerte fylkeskommunen en felles oppstartkonferanse for arbeidet med de tre regionale planene på Scandic hotell Hamar. 

Under oppstartkonferansen ble den nye filmen om Innlandsstrategien presentert:

 

Til toppen