Regionale planer - Innlandet fylkeskommune

Regionale planer

Regional planlegging skal stimulere til samarbeid om utviklingen i fylket, både for miljø og samfunn. 

Fylkestinget er regional planmyndighet og har ansvaret for og ledelsen av arbeidet med regional planlegging. Den regionale planstrategien og de regionale planene vedtas endelig i fylkestinget.

Det ikke krav om en helhetlig regional plan for hele fylket, slik kravet er for kommunene. Den regionale planstrategien skal derfor ha langsiktige utviklingsmål for fylket, og en oversikt over spørsmål som tas opp gjennom regionale planer.

Tre nye planer

Innlandet fylkeskommune er i gang med å utarbeide tre nye regionale planer som en oppfølging av Innlandsstrategien. De tre planene er:

  • Regional plan for det inkluderende Innlandet
  • Regional plan for samfunnssikkerhet
  • Regional plan for klima, energi og miljø

Mer informasjon om de tre nye regionale planene 

Regionale planer

Til toppen