Regionale planer - Innlandet fylkeskommune

Regionale planer

Regional planlegging skal stimulere til samarbeid om utviklingen i fylket, både for miljø og samfunn. 

Fylkestinget er regional planmyndighet og har ansvaret for og ledelsen av arbeidet med regional planlegging. Den regionale planstrategien og de regionale planene vedtas endelig i fylkestinget.

Det ikke krav om en helhetlig regional plan for hele fylket, slik kravet er for kommunene. Den regionale planstrategien skal derfor ha langsiktige utviklingsmål for fylket, og en oversikt over spørsmål som tas opp gjennom regionale planer.

Tre nye planer

Innlandet fylkeskommune er i gang med å utarbeide tre nye regionale planer som en oppfølging av Innlandsstrategien. De tre planene er:

  • Regional plan for det inkluderende Innlandet
  • Regional plan for samfunnssikkerhet
  • Regional plan for klima, energi og miljø

Mer informasjon om de tre nye regionale planene 

Oppstartkonferanse for nye regionale planer

Mandag 11. oktober arrangerte fylkeskommunen en felles oppstartkonferanse for arbeidet med de tre regionale planene på Scandic hotell Hamar. 

Program oppstartkonferansen nye regionale planer (PDF, 210 kB)

Det vil også være mulig å følge konferansen digitalt her.

Under oppstartkonferansen ble den nye filmen om Innlandsstrategien presentert:

 

Til toppen