Tre planprogram på høring - Innlandet fylkeskommune

Tre planprogram på høring

Planprogrammene for inkludering, samfunnssikkerhet, og klima, energi og miljø sendes ut på høring.

Seks ungdommer i ring - Klikk for stort bilde Mostphotos Høringsfristen er 7. mai.

Regional plan for det inkluderende Innlandet, Regional plan for samfunnssikkerhet og Regional plan for klima, energi og miljø for Innlandet er alle forankret i Innlandsstrategien.

Planprogram = oppskrift

Fylkeskommunen starter opp arbeidet med disse tre planene ved å utarbeide et planprogram for hver av planene.

Et planprogram legger grunnlaget for arbeidet med en regional plan. Planprogrammet skal blant annet si noe om formålet med planen, hvilke tema planen skal omhandle og hvordan samfunnet skal involveres i arbeidet med planen.

Man kan si at planprogrammet er «oppskriften» på hvordan planarbeidet skal foregå.

Kort om planene

Regional plan for det inkluderende Innlandet: Planen skal bidra til at Innlandet oppleves som et åpent og inkluderende samfunn for alle, både økonomisk, sosialt, kulturelt og etnisk.

Regional plan for samfunnssikkerhet: Planene skal være en overordnet og samlende plan som gir forutsigbarhet og langsiktighet for samfunnssikkerheten i Innlandet.

Regional plan for klima, energi og miljø for Innlandet: Planen skal utforme, konkretisere og koordinere en offensiv klima- og miljøpolitikk for Innlandet.

FNs bærekraftsmål skal legges til grunn i arbeidet med alle tre planene.

Høringsdokumentene

Fylkesutvalget vedtok enstemmig tirsdag å sende ut alle tre planprogrammene på høring. Alle som ønsker kan komme med innspill.

Se høringsdokumentene i sakene (PS 33/2021, PS 34/2021, PS 35/2021)

Til toppen