Stedsutvikling i kommunene - erfaringer - Innlandet fylkeskommune

Stedsutvikling i kommunene - erfaringer

Endelig rapport over stedsutvikling i fylkets 16 distriktskommuner i Hedmark er nå ferdig.

Hva kan vi lære av det som er gjort før?

Tettsted - vei, bru, kirke - Klikk for stort bilde Jechstra En oppsummering og evaluering av arbeidet i 16 distriktskommuner i Hedmark 1998 – 2018, er gjennomført av Norce Research AS, på oppdrag fra Innlandet fylkeskommune. Hensikten har vært å se hva vi kan ta med oss av erfaringer inn i samarbeid om lokal samfunnsutvikling videre i det nye fylket.

Stedsutvikling i Hedmark 1998-2018 - endelig rapport (PDF, 568 kB)

Til toppen