Smart oppvekst i Vang - Innlandet fylkeskommune

Smart oppvekst i Vang

Styrke, medvirkning, anerkjenning, relasjon og trening er Smart oppvekst. Dette er ett av 18 prosjekter i Innlandet. 

En av barnehagene som er med i Smart oppvekst i Vang - Klikk for stort bildeEn av barnehagene som er med i Smart oppvekst i VangInnlandet fylkeskommune får 7,25 millioner fra staten i 2021 til tiltaksutvikling i kommunene.

Midlene er knyttet til Program for folkehelsearbeid i kommunene. Det er en satsing som pågår i ti år og ble startet i 2017. Den skal bidra til en langsiktig styrking av kommunens arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet.

Tiltaksmidlene blir fordelt på 18 ulike folkehelserelaterte prosjekter i like mange kommuner i fylket. 

- Det er et mål i prosjektet, eller et element i det nasjonale prosjektet, at det utvikles kunnskapsbaserte tiltak i kommunene, og at det skjer en erfaringsspredning på tvers av kommuner og fylker. For de ulike prosjektene er det et mål om implementering etter endt prosjektperiode, sier Ingeborg Lunde i Innlandet fylkeskommune.

Styrkebasert opplæring

En av de 18 kommunene som deltar er Vang i Valdres. Prosjektet Smart oppvekst pågår i perioden 2018–2021 og består av styrke, medvirkning, anerkjenning, relasjon og trening (SMART).

Dette ble en del av skole- og barnehagehverdagen i kommunen fra høsten 2018 og fullt implementert om høsten året etter.   

- Vårt grunnleggende arbeid handler om styrkebasert opplæring, gjøre barn og unge robuste, i stand til å møte og takle utfordringer i et komplekst samfunn som er i stadig endring. Vi skal forberede dem på livsmestring som er et nytt tema i den nye læreplanen for barnehagene med tidlig og varig innsats, sier prosjektleder Karin Trøen i Vang kommune.

Større kultur for ros og gode tilbakemeldinger

Flere tiltak har blitt satt i verk gjennom prosjektperioden.

Ett av disse var at alle foreldre med barn i barnehagen og skolen fikk i oppgave å skrive brev til barna sine. I brevet skulle de fremme gode verdier hos egne barn og begrunne hvorfor. Brevene vart lest for barnegruppa med styrkefokus av hvert barn.

- Det var rørende se hvor glade barna ble. Foreldrene er med å bygger de gode egenskapene til barna, påpeker Trøen.

Smart-kort er noe av materiellet som har blitt utviklet gjennom prosjektet.  - Klikk for stort bildeSmart-kort er noe av materiellet som har blitt utviklet gjennom prosjektet. Allerede ett år ut i prosjektperioden merket prosjektledelsen resultat av den jobben som blir lagt ned.

- Det er flere som sier at det er hyggeligere å gå på jobb. Det har blitt større kultur for å dele ut ros, bygge opp gode egenskaper og mye anerkjenninger. Da blir man mer motivert til å gjøre en bedre innsats og man føler mestring, sier Trøen videre.

Ifølge prosjektlederen har elevene og barna i barnehagen blitt mer hjelpsomme, de tar mer ansvar og gir positive tilbakemeldinger til hverandre. Barn og voksne trener på å gi oppmuntring til hverandre.

- Målet med Smart oppvekst er at barna, fra de begynner i barnehagen til de går ut av ungdomsskolen, skal kjenne og erfare at de er bra nok som de er. De skal systematisk styrkes i troen på seg selv og gjøres robuste for framtida.

Prosjektet videreføres

Dette skal gjøres i Vang for at Smart oppvekst skal fortsette i framtida: 

  • Utdanne tre trenere som skal ta over ansvaret med videreføring
  • Kurs, temakvelder, personalmøter, informasjonsskriv, rapporteringer i kommunen og årlige evalueringer skal videreføres
  • Integrering av Smart oppvekst i ny læreplan, årsplan og rammeplan for barnehagene blir videreført 
  • Smart oppvekst inngår i den langvarige satsingen på barn og unge i kommunen
  • Videreføring vil bli skissert i planer for videre satsing.

Les mer om Program for folkehelsearbeid i kommunene her.

Til toppen