Seminarrekke om psykisk helse og ungdomsmedvirkning - Innlandet fylkeskommune

Seminarrekke om psykisk helse og ungdomsmedvirkning

Regionalt forum for ungdomsmedvirkning i Folkehelseprogrammet i Innlandet har i løpet av våren arrangert en rekke seminarer om ungdomsmedvirkning og påvirkningsfaktorer på psykisk helse i nærmiljøet.

Tre seminarer om psykisk helse og ungdomsmedvirkningUng4Reg 1 - Klikk for stort bilde

Regionalt forum for ungdomsmedvirkning har i løpet av våren arrangert tre seminarer om ungdomsmedvirkning og påvirkningsfaktorer på psykisk helse i nærmiljøet. Med dette løftes ungdommer i Innlandet frem og får en tydelig stemme. 

Temadag om ungdomsmedvirkning

Ungdomsrepresentantene i regionalt forum for ungdomsmedvirkning arrangerte en temadag for prosjektkommunene i Folkehelseprogrammet 5.februar. Dagen hadde et kunnskapsrikt og nyttig program med rom for erfaringsdeling. Deltakerne og forumet snakket om betydningen av medvirkning og medborgerskap for barn og unge i nærmiljøet og ungdomsmedvirkning som påvirkningsfaktor på psykisk helse. Det ble også delt erfaringer om medvirkning under en pandemi og ungdommene kom med råd til hvordan man kan få til reell medvirkning.

Ungdomsdeltakelse på folkehelsewebinar

24 mars arrangerte fylkeskommunen et folkehelsewebinar for folkehelsenettverket i Innlandet. Webinaret handlet om ungdomsmedvirkning og systematisk folkehelsearbeid. Brede Skogbakken, elev- og lærlingombud i Innlandet, innledet bolken om ungdomsmedvirkning før ungdommene inviterte til en sofaprat om hvordan man kan få til dette.

Digital ungdomssamling

Onsdag 21.april gjennomførte ungdomsrepresentantene medvirkningsforumet en digital samling for ungdommer i Innlandet. De fleste deltakerne kom fra prosjektkommunene i Folkehelseprogrammet.

Ungdommene delte erfaringer rundt hersketeknikker, hva medvirkning i kommunene betyr for den enkelte, og ga innspill til ungdomskonferansen BRUKBAR som holdes høsten 2021. Ungdommene i kommunene ønsker seg mer kunnskap om å håndtere stress, bli trygg på seg selv og det å akseptere andre uten å dømme. De ønsker seg også et språk om følelser og verktøy til å håndtere og alminneliggjøre disse følelsene.

Hva er Regionalt forum for ungdomsmedvirkning?

Medvirkningsforumet er et forum av ungdomsrepresentanter som jobber for å styrke medvirkning og psykisk helse i Folkehelseprogrammet.

Som deltaker i Folkehelseprogrammet har fylkeskommunen en rolle i og et ansvar for å understøtte utviklingsarbeidet i kommunene. Forumet ble etablert høsten 2019 som del av å styrke ungdomsmedvirkning i Folkehelseprogrammet.

Til toppen