Seminar for ungdom i folkhelseprogrammet Ung4Reg - Innlandet fylkeskommune

Seminar for ungdom i folkhelseprogrammet Ung4Reg

Fokus på seminaret var ungdomsmedvirkning og faktorer som påvirker psykisk helse i nærmiljøet.

Ungdommer i Innlandet -  Ungdomsmedvirkning i Folkehelseprogrammet - Seminar juni 2020 - Klikk for stort bilde Innlandet fylkeskommune Første helg i juni deltok ni engasjerte ungdommer fra Innlandet på seminar for ungdomsmedvirkning i Folkehelseprogrammet. I løpet av to dager var ungdomsmedvirkning og faktorer som påvirker psykisk helse i nærmiljøet i fokus. Ungdommene var selv med på å utforme programmet.

Forum for ungdomsmedvirkning

Ungdommene er med i forum for ungdomsmedvirkning i Folkehelseprogrammet Ung4Reg. Forumet ble opprettet i 2019 for å ivareta ungdomsmedvirkning i Folkehelseprogrammet. Ungdommene kommer fra hele fylket, og har erfaring bl.a. fra både Ungdommens fylkesting og Elevorganisasjonen.

Reel og meningsfull ungdomsmedvirkning

Lena Cathrine Westby ved Høgskolen i Innlandet og Brede Skogbakken som er elev- og lærling ombud i Innlandet innledet om ungdomsmedvirkning. Barn og unge har rett til å bli hørt. Det finnes ulike grader av medvirkning, og ungdommene hadde mange gode spørsmål og tanker rundt dette. Ungdommene delte både positive og mindre positive erfaringer med hvordan ungdomsmedvirkning ivaretas i kommunene og fylkeskommunen. Her er det et klart forbedringspotensialet!

Hjerterom på timeplanen

«Hjerterom på timeplanen» er Elverum kommune sitt prosjekt i Folkehelseprogrammet Ung4Reg. De fortalte om sitt prosjekt for å skape gode lærings- og oppvekstmiljøer som forebygger mobbing og krenkelser i barnehagen, skolen og i hele lokalsamfunnet. Line Melhus, Elisabeth Husberg og Solrun Flatås Risnes fra Elverum gjennomførte deler av opplegget som blir brukt i Elverum.  Alle ble utfordret til å rangere hvilke verdier som er viktigst for seg, og argumentere for sin favoritt. Her ble det høy temperatur og stort engasjement for få sin verdi på rangert høyest.

Elverum fikk også ungdommenes tilbakemelding på deler av programmet som skal videreutvikles for ungdom i Elverum kommune. Dette synes de var veldig positivt, og de fikk konkrete innspill for å gjøre prosjektet enda bedre for ungdom.  

Konferanse til høsten

På seminaret var målet å lære mer og å dele kunnskap seg imellom for å være godt rustet for å arrangere en ungdomskonferanse til høsten. Konferanse til høsten handler om påvirkningsfaktorer på psykisk helse i nærmiljøet. De er opptatt av å tydeliggjøre nyansene og få fram det som er normalt innenfor psykisk helse.

Seminaret ble et godt grunnlag for neste steg som er planleggingen av innretning og tema på konferansen. 

Til toppen