Regional plan på høring

Forslag til Regional plan for det inkluderende Innlandet legges ut på høring. Frist for tilbakemelding er 15. oktober.

Klikk for stort bilde Ferskvann Det vedtok et enstemmig fylkesutvalg tirsdag.

– Vi vil ha et samfunn for alle. Vi trenger andre systemer for inkludering enn det vi har i dag. Dette må være et felles prosjekt, og vi skal ha en nullvisjon for utenforskap, sa Anne Thoresen (Ap) og la til:

– Vi håper dette skal bli en plan som innlandssamfunnet kjenner seg igjen i og har et sterkt eierforhold til.

– Hvert menneske teller

Partifelle Mona Cicilie Stormoen supplerte:

– Vi må huske på at hvert eneste menneske teller. Vi sender planen på høring med håp om et stort engasjement, og jeg håper spesielt å høre fra dem som «har skoa på», som det heter.

Arbeidsliv er viktig

Regional plan for det inkluderende Innlandet skal bidra til at innbyggerne opplever Innlandet som et åpent og inkluderende samfunn for alle. Dette gjelder både økonomisk, sosialt, kulturelt og etnisk.

Et inkluderende arbeidsliv er nøkkelfaktoren som sikrer økonomisk og sosial trygghet, fremmer god helse og er med på å motvirke sosiale helseforskjeller.

Ambisjonen er at Regional plan for det inkluderende Innlandet skal erstatte åtte planer som gjaldt for i Hedmark og Oppland. Dette gjelder regionale planer innenfor kompetanse, folkehelse, det flerkulturelle og samferdsel.

Her finner du all relevant informasjon for høringen

Til toppen