Overvekt hos barn og unge - Innlandet fylkeskommune

Overvekt hos barn og unge

To tiltak knyttet til overvekt og fedme hos barn og unge får folkehelsemidler.

Tiltak knyttet til overvekt og fedme hos barn og unge får midler innenfor ordningen frisklivs-, lærings- og mestringstilbud. - Klikk for stort bildeTiltak knyttet til overvekt og fedme hos barn og unge får midler innenfor ordningen frisklivs-, lærings- og mestringstilbud. Mostphotos Tirsdag vedtok fylkesutvalget å fordele til sammen 1,6 millioner kroner til ni tiltak innenfor tilskuddsordningen for etablering og utvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.

Gausdal, Øyer og Lillehammer kommuner søkte sammen om midler til å videreføre tilbud for barn og unge med overvekt og fedme i tillegg til et gruppetilbud for eldre. De får 320 000 kroner. Det samme får Kongsvinger kommune til forebygging av overvekt hos barn og unge.

Fremme helse

Målet for ordningen er at kommunene skal utvikle kommunale helse- og omsorgstjenester som blant annet fremmer fysisk og psykisk helse, forebygger sykdom og bidrar til mestring av sykdom.

Hjelp til mestring

Målgruppen for ordningen er personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom. De skal få hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager.

Les mer om tilskuddsordningen i sakspapirene PS 68/2021

Disse tiltakene får tilskudd

Etablering og utvikling av frisklivs-, lærings. og mestringstilbud 2021
Søker Tiltak Tilskudd i kroner
Eidskog Et steg av gangen - leve hele livet 210 000
Elverum Oppstart og implementering av tiltaket Sterk og stødig 80 000
Gausdal, Øyer, Lillehammer Videreføring av tilbud for barn og unge med overvekt og fedme og gruppetilbud for eldre 320 000
Kongsvinger Forebygging av overvekt hos barn og unge 320 000
Rendalen Sterk og stødig for eldre 65+ 100 000
Ringsaker Lærings- og mestringstilbud for personer med kols og nevrologiske tilstander 250 000
Sør-Odal Friskliv - Sterk og stødig 70 000
Østre Toten Aktiv og trygg seniormesse 100 000
Åsnes, Våler Sterk og stødig 150 000
Til toppen