Meld deg på Byutviklingskonferansen

Konferansen foregår mandag 21. november på Quality Hotel Strand på Gjøvik. Årets tema er Ung i byen.

Byutviklingskonferansen 2022 - Klikk for stort bilde Gjøvik kommune

Du er invitert!

Gjøvik kommune, Statens Vegvesen, Byen vår Gjøvik og Innlandet fylkeskommune inviterer til årets Byutviklingskonferanse på Gjøvik 21. november på Quality Hotel Strand.

Konferansen er åpen for alle
Jobber du med eller er opptatt av byutvikling? Jobber du med ungdom, eller kanskje du er ungdom selv? Vi håper at det blir mange deltakere både fra lag, organisasjoner og offentlige virksomheter, samt politikere, utbyggere og andre interesserte.

Målet er å inspirere til samarbeid og nytenkning rundt hvordan vi bygger byer og tettsteder for fremtiden. Vi håper å se deg på Gjøvik denne fagdagen! 

Årets tema er Ung i byen

Mange forskere hevder at dagens byutvikling ekskluderer de yngste borgerne, og at byer vil forvitre uten en sammensatt befolkning på tvers av alder.

Pris og påmelding

Konferansen koster kr 795,- per person og påmeldingen er bindende.

Påmeldingsfristen er torsdag 10. november 2022.

Meld deg på konferansen her

Program

Vi har inviterte de beste fra fagmiljøene og er stolte av å presentere årets program. 

Foredragsholdere på Byutviklingskonferansen 2022. Foto. - Klikk for stort bildeForedragsholdere på Byutviklingskonferansen 2022

Dato: mandag 21. november
Tid: 08-16
Sted: Quality Strand Hotel

08.30-09.00
Registrering og kaffen er klar

09.00-09.10
Velkommen
Torvild Sveen, ordfører i Gjøvik

09.10-09.40
Barn i by og tettsted. Er det plass til dem?
Kine Halvorsen Thorén, professor emerita, NMBU

09.40-09.55
Gjøvik kommunes visjoner for byutvikling med de unges perspektiv
Kari Sollien, kommunedirektør Gjøvik kommune

09.55-10.20
Hvordan vil vi bo i fremtiden?
Kent Olav Nordby, prosjektutvikler OBOS Nye hjem

10.20-10.40
Ungdommens byplan i Moss
Elise Gunnes Buan og Johanna Helvik

10.40-11.00
Pause
Tid for mingling og enkel servering

11.00-11.30
Et filosofisk blikk på fremtidens byer
Einar Øverenget, filosof

11.30-12.00
Deling, læring, inspirasjon - med fokus på inkluderende møteplasser
Vegard Sines Petersen, prosjektleder TVERGA

12.00-12.20
Case: Fastland og medvirkning av ungdom
Mari Bjørnstad Grønlie og Jan Tore Karlsen, Gjøvik kommune

12.20-13.20
Lunsj og mingling

13.20-13.50
Artspace
Steinar Caspari, grafittikunstner

13.50-14.30
Barnetråkk – Barn og unge kartlegger nærmiljøet sitt
Hverdagsreisen – Arkitektur kan bedre helsa for alle

Ingerid Helsing Almaas, seniorrådgiver DOGA

14.30-14.50
Hjertesone – trygg og aktiv skoleveg
Randi Sira, planlegger Statens vegvesen

14.50-15.20
Tiltak for barns egenstyrte mobilitet og aktivitet
Ingunn Opheim Ellis, seniorrådgiver ved transportøkonomisk institutt

15.20-15.50
Et skråblikk på rus
Leo Ajcik, programleder for radio og TV

15.50-16.00
Oppsummering av dagen
Anne Marthe Zettervall, konferansier

Last ned programmet som PDF (PDF, 2 MB)

Litt om foredragsholderne og innhold

Til toppen