Mål om gode fellesskapsverdier - Innlandet fylkeskommune

Mål om gode fellesskapsverdier

I Elverum har de satt "hjerterom på timeplanen". Dette er ett av 18 prosjekter i Program for folkehelsearbeid. 

Hjerteromsteamet i Elverum kommune. Enhetsleder for forebyggende tjenester, Solrun Flåtas Risnes, assisterende enhetsleder for Terningen barnehage, Petrine Remman, koordinator og leder for systemarbeidet, Line Melhus og Kommuneoverlege Knut R. Skulberg. - Klikk for stort bildeHjerteromsteamet i Elverum kommune. Enhetsleder for forebyggende tjenester, Solrun Flåtas Risnes, assisterende enhetsleder for Terningen barnehage, Petrine Remman, koordinator og leder for systemarbeidet, Line Melhus og Kommuneoverlege Knut R. Skulberg. Linda Vespestad

Innlandet fylkeskommune fikk 7,25 millioner fra staten i 2021 til tiltaksutvikling i kommunene. Midlene er knyttet til Program for folkehelsearbeid i kommunene. Det er en satsing som pågår i ti år og ble startet i 2017. Den skal bidra til en langsiktig styrking av kommunens arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Tiltaksmidlene blir fordelt på 18 ulike folkehelserelaterte prosjekter i like mange kommuner i fylket.

Verdier på timeplanen i Elverum

Elverum kommune ble med i folkehelseprogrammet i 2019. I Elverum har skoler hatt "Hjerterom på timeplanen" siden 2016. I 2019 ble hjerteromsarbeidet utvidet til å bli et tverrfaglig samarbeid mellom utdanning og helse. Hjerterom har som mål å skape gode fellesskapsverdier. 

Hver høst samles ansatte i barnehager og skoler i Elverum til kurs og seminar. Tirsdag 10. august åpnet statsforvalter Knut Storberget årets seminar, mens professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, Thomas Nordahl, og kommuneoverlege i Elverum, Knut R. Skulberg holdt foredrag.

- Jeg tror denne dagen gav inspirasjon til arbeidet med verdier i skolen. Elverum har jobbet langsiktig og systematisk med verdier over flere år. Professor Thomas Nordahl ved HINN viste gjennom gode eksempler den teoretiske forankringen av verdiarbeid i skole og barnehage. Dette er viktig kunnskap for å forstå hvorfor man bør jobbe med verdier i skolen, sier rådgiver i Innlandet fylkeskommune, Sissel Løkra.   

Et godt forankret prosjekt

Løkra sier at prosjektet er godt forankret i kommunens ledelse og administrasjon, blant ansatte, barn og foresatte. De har også fått til en kobling mellom utdanning- og helsesektoren.

- Kommuneoverlege Knut R. Skulberg fikk fram nettopp denne viktige sammenhengen mellom utdanning og folkehelse i sitt innlegg. Det er også veldig fint å se at de har fått med ungdommer til å medvirke i å utvikle prosjektet videre. Medvirkning er en sentral del av tiltaksutvikling i folkehelseprogrammet.

- Gode verdier er viktig

I sin åpningstale påpekte Storberget at gode verdier er viktig. Han fortalte om noen av verdiene han lærer sine barn: takknemlighet, tillit, sjøltillit og ubuntu. Ubuntu er et afrikansk utrykk og kan oversettes som samhold og godhet, forklarte Storberget.

- Takknemlighet er noe jeg lærer bort til mine barn. Det gjelder for både stort og smått. Jeg er takknemlig for jobben dere gjør. Som statsforvalter er jeg takknemlig for at vi har kommuneoverleger som Knut. Jeg skal nå å få min 2. dose med koronavaksine. Tenk hvor heldige vi er, når vi bare kan møte opp og få gratis vaksine, sa Storberget.

Thomas Nordahl sa i sitt foredrag at siden barna tilbringer store deler av sin hverdag i skole eller barnehage, så er verdiarbeid i skolen viktig. Han påpekte at lovverk, rammeplan og læreplan sier at vi skal ha verdiarbeid som en helt sentral oppgave. - Klikk for stort bildeThomas Nordahl sa i sitt foredrag at siden barna tilbringer store deler av sin hverdag i skole eller barnehage, så er verdiarbeid i skolen viktig. Han påpekte at lovverk, rammeplan og læreplan sier at vi skal ha verdiarbeid som en helt sentral oppgave. Linda Vespestad

Til toppen