Innlandet i svak vekst - Innlandet fylkeskommune

Innlandet i svak vekst

I løpet av 2019 ble vi 331 flere innbyggere i Innlandet. Innvandring er årsaken til det økte folketallet.

Klikk for stort bilde1. januar 2020 var vi 371 385 innbyggere i Innlandet. Til sammen var vi 371 385 innbyggere per 1. januar 2020.

Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Svakere økning enn Norge

Økningen av antall innbyggere i fjor tilsvarer 0,1 prosent av befolkningen. Det er en svak økning sammenliknet med snittet for Norge, som var 0,7 prosent i pluss.

Veksten i Innlandet skyldes innvandring. Vårt fylke har landets største fødselsunderskudd. I fjor var det over 800 flere som døde enn som ble født i Innlandet.

Flest eldre, færrest unge

Vi er også det fylket med de eldste innbyggerne. 22 prosent av befolkningen er over 65 år. Andelen eldre har økt det siste året. I 2010 var andelen på 19 prosent.

Vi er også fylket med færrest yngre innbyggere med 21 prosent av befolkningen under 19 år. Andelen var høyere for ti år siden med 24 prosent.

Dette er en konsekvens av at innbyggerne blir eldre uten at vi får tilvekst av flere unge enten ved tilflytting eller fødsler.

Flytter fra bygd til by 

Generelt er det bykommunene som øker, mens distriktene opplever fraflytting. I fjor var det Lillehammer som økte mest med 322 innbyggere. Ringsaker økte med 280, Hamar med 225 og Stange med 148 innbyggere.

Størst nedgang i innbyggertallet hadde Gjøvik med 116 færre innbyggere. Lom mistet 65, mens Dovre mistet 62 innbyggere.

Denne statistikken har ikke med tall fra Lunner og Jevnaker i og med at de nå er en del av Viken. Det gjelder også de historiske tallene.

Klikk for stort bildeBefolkningsutvikling i fylkene i 2019 i tall

 

Klikk for stort bildeBefolkningsutvikling i Innlandet mellom 1990 og 2020

Klikk for stort bildeBefolkningsutvikling i kommunene i 2019

Til toppen