Informerte om inkluderingsplanen

Kommuner og andre høringsinstanser deltok på webinar om Regional plan for det inkluderende Innlandet torsdag.

Klikk for stort bilde Ferskvann Planen skal bidra til et inkluderende arbeidsliv som sikrer økonomisk og sosial trygghet, god helse og livskvalitet i Innlandet.

I tillegg skal den bidra til å utjevne ulikheter sosialt og økonomisk gjennom god inkludering i skole, utdanning og deltakelse i lokalmiljøet.

- Nybrottsarbeid

- Dette er et spennende nybrottsarbeid fordi planen er tverrsektoriell, sa nestleder i styringsgruppa Mari Gjestvang og la til at det tidligere var vanlig å lage slike planer sektorvis.

Planen skal være for hele innlandssamfunnet. Derfor har det vært en bred medvirkningsprosess i forkant av utarbeidelsen av plandokumentene som nå er sendt ut på høring.

Noen innspill

Webinaret var først og fremst et tilbud til høringsinstanser for mer informasjon om planen og framdriften. Det var likevel åpning for noen innspill og spørsmål.

Eli Arnkværn Bryhni, direktør i Hamarregionen reiseliv og utvikling, hadde for eksempel innspill til arbeidsmetoder.

- Dette er ganske komplekse utfordringer, og vi må kanskje tenke litt nytt. Mitt innspill er at man kunne lagt opp til noen workshops hvor vi hadde koblet på ny teknologi og nye måter å lære på. Kanskje hadde vi fått til at de arenaene gjør at vi tenker nytt, sa hun.

Høringsfrist 15. oktober

Planen er ute på høring med frist 15. oktober.

Alle som ønske kan komme med høringsinnspill.

Her finner du mer informasjon om planen og hvordan du leverer innspill.

Se webinaret i opptak

Til toppen