Har du innspel til Regional plan for samfunnstryggleik?

Frist for å kome med synspunkt er 3. mars 2023.

Biletet syner omfattande skader etter stormen i Valdres 2021. Tre ligg over veg og telefonleidning.  - Klikk for stort bildeStorm i Valdres 2021. Hedalen.no/Arne Heimestøl. Fylkesutvalet vedtok 29. november å sende forslag til Regional plan for samfunnstryggleik ut på høyring.

Ni hovudtema

Planen har ni hovudtema. Desse er:

  • Naturfare og klimaendringar
  • Matproduksjon og sjølvforsyning
  • Allmennfarleg smittsam sjukdom og smittevern
  • Digital infrastruktur og kraftforsyning
  • Cyber- og informasjonsstryggleik
  • Drikkevatn og avløp
  • Transport på veg og bane
  • Reiseliv og deltidsinnbyggarar
  • Forsvaret og sivil-militært samarbeid

Høyringsdokument

Forslag til Regional plan for samfunnstryggleik er tilgjengeleg digitalt. Du finn òg eit høyringsbrev og dokumenta frå handsaminga i fylkesutvalet 29. november.

Du finn alle høyringsdokumenta her.

Til toppen