Fylkeskommunale vassdragsmidler 2020 - Innlandet fylkeskommune

Fylkeskommunale vassdragsmidler 2020

Ordningen med fylkeskommunale vassdragsmidler videreføres også for 2020. Dette utvides nå til å gjelde for hele Innlandet fylke, mot tidligere kun Hedmark.

Klikk for stort bilde

Du kan søke om støtte til tiltak rettet mot innbyggernes fritidsbruk av vann og vassdragsnære områder i hele fylket.

Beløpet som skal fordeles i 2020 er 523 500 kroner.

Søknadsfristen er 30. oktober.

Kriterier og søkerveiledning

Til toppen